Společnost ARBURG na veletrhu Fakuma 2023

Na veletrhu Fakuma ve dnech 17. až 21. října 2023 ve Friedrichshafenu, Německo, společnost ARBURG představí své mimořádné řešení v oblasti zpracování plastů. Plán s názvem „There is only a Plan A“ ukáže, jak je možné realizovat více udržitelnosti, digitalizace a automatizace ve světě plastů. Devět exponátů na vlastním stánku v hale A3 a také dalších deset strojů na stáncích partnerů živě demonstrují zajímavá použití, metody a trendy v oblasti vstřikování a 3D-tisku.

„There is only a Plan A“

Ve svém „plánu A“ společnost ARBURG sdružuje vše, co může jako podnik nabídnout z hlediska udržitelnosti, digitalizace, automatizace a energetické účinnosti. Současně však výrobce strojů zdůrazňuje, že nelze mít „plán B“.

Dárek k výročí: Nový hybridní stroj

Poté, co byl na jaře 2023 při příležitosti výročí „100 let rodinného podniku Hehl“ představen jubilejní stroj ALLROUNDER 470 H, jsou od veletrhu Fakuma 2023 k dostání konstrukční velikosti 520 a 570. Dodávají se výkonové varianty „Comfort“, „Premium“ a „Ultimate“.
Exponát, stroj ALLROUNDER 520 H „Premium“, vyrábí pomocí své 1+1+1-násobné formy stojan stroje ALLROUNDER z ABS v měřítku 1:18.

Zajistěte si jednodenní vstupenku zdarma!
Těšíme se na rozhovor s vámi!

arburgSOLUTIONworld

V otázkách nadřazených témat jako je energie, účinnost, nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a orientace na budoucnost nabízí své poradneství odborníci společnosti ARBURG na výstavní ploše „arburgSOLUTIONworld“. Na této nové interaktivní výstavní ploše kolem LED-sloupu, který je vysoký cca tři metry, se návštěvníci mohou informovat např. o plánu „Action Plan: Energy“, systému řídicího počítače ARBURG a portálu arburgXworld. Tento revoluční LED-sloup dokumentuje také z veletržního hlediska důležitost těchto témat pro společnost ARBURG.

Digitalizace, automatizace a trvalá udržitelnost

Na veletržním stánku ARBURG představí společnost ARBURG mimo jiné na příkladu z praxe montážní páky, jak je možné skloubit digitalizaci a automatizaci k dosažení účinné a 100procentně zpětné sledovatelnosti výroby plastových dílů.
To, jak je možné spolehlivě zpracovávat spotřebitelský recyklát (PCR), názorně předvádí např. elektrický stroj ALLROUNDER 470 E GOLDEN ELECTRIC vybavený šestiosým robotem Yaskawa. V technicky náročném procesu se z PRC na bázi ABS vyrábí delfíni na hraní.
Při výrobě kufříků na nářadí v designu ARBURG se používají komponenty z materiálu Recopound®, který se získává ze spotřebitelského recyklátu (PIR) na bázi PET-fólií. Tento oblíbený reklamní dárek se vyrábí na zařízení na klíč kolem hybridního stroje ALLROUNDER 920 H.

Účinný proces vstřikování

Energeticky účinné dvousložkové vstřikování předvádí stroj ALLROUNDER MORE 1600, který obsahuje dvě elektrické vstřikovací jednotky. Stroj vyrábí nádobu z termoplastu (PBT) a tekutého silikonu (LSR).
Jako energeticky účinnou aplikacie chránící zdroje a alternativu tepelných forem vyrábí plně elektrický stroj určený pro packaging ALLROUNDER 720 A „Ultimate“ IML kulaté kelímky se sílou stěny jen 0,37 millimetrů.
Metoda IML, speciální pro zdravotnickou techniku, je představena na příkladu štítkem označených trubiček do odstředivky.

Dalších deset vstřikovacích exponátů demonstruje na stáncích partnerů široké spektrum použití strojní technologie ARBURG

Zjistěte více o našich exponátech na veletrhu Fakuma

Pro tisk: Stáhněte si texty a obrázky