Systém SCADA ATCM

Stoprocentní zpětná sledovatelnost: ARBURG Turnkey Control Module ATCM, náš systém SCADA pro komplexní výrobní buňky, spojuje data procesu a kvality specifická pro daný díl.

Přehled výhod

Shromážděno

Z velkých dat se stávají inteligentní data: Systém SCADA ATCM shromažďuje relevantní data procesu a kvality a předává je vyhodnocovacímu systému. Základem je ID komponenty.

Propojeno do sítě

ATCM je pomocí informační techniky propojen s výrobní buňkou a napojen na nadřazené analytické systémy jako například MES. Z „velkých dat“ se tak stávají „inteligentní data“.

Vizualizováno

ATCM dokáže vizualizovat důležité funkce kompletních výrobních buněk, jako jsou například grafy protokolů, stavy zařízení, alarmy nebo výsledky kamerových zkoušek.

Koordinováno

Pomocí ATCM můžete koordinovat různé procesy i nezávisle na cyklu vstřikování, např. k odvádění komponent za účelem kontroly kvality.

Oblasti použití

Zpětná sledovatelnost

Vyrábějte hospodárně a bezpečně! Se stoprocentní zpětnou sledovatelností, specificky pro jednotlivé díly a kompletně během celého výrobního procesu. Přesně za tímto účelem jsme vyvinuli náš systém ATCM pro zařízení na klíč.

Přejít k příkladu komponenty montážní páka na pneumatiky

Digitální produktový pas

V „inteligentním“ zařízení na klíč obdrží každý výrobek svůj ID kód a R-Cycle kód. ATCM shromažďuje veškerá data v reálném čase a spojuje je specificky pro daný díl. Díky tomu je zajištěna zpětná sledovatelnost kelímků a jejich označení digitálním produktovým pasem.

Přejít k příkladu komponenty kelímek na nápoje

Data kvality

Při výrobě brýlí UVEX „ready to wear“ ukládá (ATCM) data ze vstřikovacího procesu o každém výlisku a propojuje je s výsledky kontroly optických vlastností. Důležitá data o každé jednotlivé komponentě lze kdykoli vyvolat.

Přejít k příkladu komponenty brýle UVEX

Funkce

Dotykový panel

Interaktivní dotykové panelové PC nabízí dobrý přehled. Zobrazit lze například shromážděné soubory dat vstřikovaných výlisků, grafy protokolů jednotlivých parametrů procesu, kamerové zkoušky, stavy, alarmy a poruchy.

Který produkt je nejvhodnější?
Rádi Vám poradíme.

Informační materiál

arburgXworld

Chcete vědět víc? Pak zde najdete další informace k tomuto tématu.

Přejít k brožuře

Přejít do mediacentra

Mohlo by Vás také zajímat

Výkonná informační centrála: Pomocí systému řídicího počítače ARBURG ALS, našeho modulárního nástroje řízení výroby, navrhujete a řídíte celou svou výrobu.

Chcete zpětnou sledovatelnost, výrobu „on demand“, oběhové hospodářství? V tom případě Vám náš zákaznický portál arburgXworld nabízí jedinečnou přidanou hodnotu. 

Optimální využívání zdrojů a snížení kusových nákladů: Díky našim řešením dosáhnete maximální produktivity s minimálními provozními náklady a tím také vysoké hospodárnosti.