Exponát Fakuma: ALLROUNDER 375 V

Na příkladu z praxe montážní páky bude na veletrhu Fakuma 2023 představeno, jak je možné skloubit digitalizaci a automatizaci k dosažení účinné a 100procentně zpětné sledovatelnosti výroby plastových dílů. Zařízení na klíč s několikanásobným robotem, obstřikováním zálisků a konečnou úpravou dílů je náročné řešení výroby a vysokou mírou autonomie. Pomocí nástroje pro kola je možné pláště a duše rychle a jednoduše uvolnit z ráfku a opět namontovat.

Zpracování recyklátu (PIR)

Kompaktní zařízení na klíč kolem stroje ALLROUNDER 375 V vyrábí montážní páky „ready to use“. Vertikální stroj obstřikuje zálisky 50procentně vyztuženým skelným vláknem PA 66/6 na tzv. „Remover“ a „Installer“. Záslisek je vyroben z ISCC-certifikovaného materiálu POM, PA-materiál je čistý postindustriální recyklát (PIR). Doba cyklu je cca 45 sekund. K získání homogennní úpravy materiálu a stabilní vysoké kvality výrobku je exponát vybaven sadou pro recyklaci společnosti ARBURG.

Prostorově úsporná automatizace

Šestiosý robot Kuka převezme kompletní manipulaci s díly. Automatizace si nevyžaduje žádnou další odstavnou plochu: Šestiosý robot je namontován prostorově úsporně jako závěsný a je integrován do řídicí jednotky stroje.

Neoznačený, tzv. „Invisible Tracing“

Before the tyre lever is placed on a conveyor belt, a camera system in a separate station photographs a defined area of the component's surface. The comparatively new "Invisible Tracing" technology from partner Detagto is used here. As every surface has tiny differences, similarly to a human fingerprint, each component can be clearly identified later at a separate test bay – in a way that is reliable, tamper-proof and requires little effort.

100 procentní zpětná sledovatelnost pomocí ATCM

U tohoto exponátu je tento neviditelný „otisk prstu“ předán do systému Scada modulů ARBURG Turnkey Control Module (ATCM). ATCM u každé ID komponenty zaznamená data ze vstřikovacího procesu a propojí je s výsledky optické kontroly zálisku a digitálním „otiskem prstu“ a zajistí tak 100procentní zpětnou sledovatelnost. Data specifická pro danou komponentu je možné vyvolat naskenováním DM-kódu např. pomocí mobiního koncového přístroje.

Montážní páka: Transparentnost díky digitálnímu „otisku prstu“

Pro tisk: Stáhněte si texty a obrázky