Compliance u společnosti ARBURG

Compliance, tzn. chování v souladu s pravidly, je velmi důležité při našem každodenním jednání. Pojem compliance zahrnuje jak dodržování platných zákonných a etických předpisů, norm chování a dobrovolného kodexu, tak také interních pravidel a předpisů ze strany podniku a všech jeho zaměstnanců.

Toto chování v souladu s pravidly je pro společnost ARBURG maximálně důležité a je odjakživa důležitou součástí firemní kultury ARBURG.

Integrita

Při vlastním počínání se řídíme podnikovými zásadami ARBURG a tyto „praktikujeme“.

Odpovědnost

Jednáme odpovědně s lidmi, životním prostředím a regionem.

Transparentnost

Všechny události, které jsou relevantní po stránce compliance, jsou zaznamenány a vyhodnoceny a doprovází je vhodné preventivní a nápravná opatření.

ARBURG Code of Conduct

Kodex chování ARBURG (Code of Conduct) shrnuje základní pravidla týkající se etického jednání a také jednání v souladu s právem a zákony jak navzájem, tak také ve vztahu k obchodním partnerům, úřadům a ostatním třetím stranám platná v rámci celé skupiny ARBURG.

Přejít na ARBURG Code of Conduct

Zákon o náležité péči o dodavatelském řetězci (LkSG)

Jako jeden ze světově předních výrobců strojů pro zpracování plastů si je společnost ARBURG vědoma své odpovědnosti za své zaměstnance a celý dodavatelský řetězec. Společnost ARBURG zavazuje také své dodavatele k dodržování lidských práv a povinnosti náležité péče o životní prostředí v rámci svých dodavatelských řetězců.

Přejít na Prohlášení o zásadách podle LkSG

Systém podávání informací

Bezchybné jednání všech zaměstnanců, obchodních partnerů a jiných zájmových skupin je pro společnost ARBURG důležitou součástí vlastní firemní kultrury. Porušení platných zákonů a hodnot společnosti ARBURG je možné důvěrně hlásit prostřednictvím systému podávání informací. Ochrana, kterou společnost ARBURG zajišťuje informujícím osobám, je přitom rozhodující z hlediska akceptance systému podávání informací.

Přejít na Compliance-formulář pro hlášení

Přejít na Pravidla procesu pro systém podávání informací u společnosti ARBURG

To by vás také mohlo zajímat

Jako přední výrobce vysoce kvalitních strojů a kompetentní partner pro zpracování plastů Vám zajistíme úspěšnou výrobu kvalitních dílů.

Vyrábějte efektivně a zvyšte stupeň využití! Se společností ARBURG. Pro maximální kvalitu komponent při minimálních kusových nákladech.

Vstupte společně s námi do světa produktů značky ARBURG. Vše, co potřebujete pro zpracování plastů. Jsme zde.