Compliance hos ARBURG

Compliance, dvs. adfærd i overensstemmelse med gældende lovgivning og bestemmelser, er kernen i vores daglige aktiviteter. Compliance omfatter både overholdelse af de gældende lovgivningsmæssige bestemmelser, etiske retningslinjer, adfærdskodekser og frivillige kodekser såvel som interne regler og forskrifter fra virksomheden og alle dens medarbejdere.

Denne adfærd i overensstemmelse med gældende lovgivning og bestemmelser har højeste prioritet hos ARBURG og har altid været en vigtig del af virksomhedskulturen hos ARBURG.

Integritet

Vi tilpasser vores egne handlinger ift. virksomhedsprincipperne fra ARBURG og „lever“ efter disse.

Ansvar

Vi bestræber os på at handle ansvarligt over for mennesker, miljøet og regionen.

Transparens

Vi registrerer og evaluerer alle relevante tilfælde mhp. compliance og træffer egnede præventions- og afhjælpningsforanstaltninger.

ARBURG Code of Conduct

ARBURG adfærdskodekser (Code of Conduct) sammenfatter de grundlæggende regler, der gælder i hele ARBURG-gruppen for etisk og juridisk korrekt omgang med hinanden og med forretningspartnere, myndigheder og andre tredjeparter.

Om ARBURG code of conduct

German Supply Chain Act (LkSG)

Som en af de førende producenter af maskiner til bearbejdning af plastik er ARBURG bevidst om sit ansvar overfor medarbejderne og hele forsyningskæden. ARBURG forpligter også sine leverandører til overholdelse af menneskerettigheder og miljømæssige påpasselighedsforpligtelser inden for deres forsyningskæder.

Om principerklæringen iht. LkSG

Whistleblower-system

Integritet i adfærden hos alle medarbejdere, forretningspartnere og andre interessegrupper er en vigtig del af virksomhedskulturen hos ARBURG. Overtrædelser af gældende love og de værdier, som ARBURG repræsenterer kan indberettes fortroligt via whistleblower-systemet. Den beskyttelse, som ARBURG garanterer for den informerende person, spiller i den forbindelse en afgørende rolle for accept af whistleblower-systemet.

Om Compliance-meddelelsesformular

Om procesreglementet for whistleblower-systemet hos ARBURG

Det kunne muligvis også interessere dig

Som førende producent af maskiner af høj kvalitet og kompetent partner inden for plastforarbejdning sørger vi for, at det lykkes dig at producere kvalitetsemner.

Producér effektivt og øg udnyttelsesgraden! Med ARBURG. For maksimal komponentkvalitet til minimale stykomkostninger.

Træd ind i ARBURGs produktverden sammen med os. Alt, hvad du har brug for til plastforarbejdning. Wir sind da.