Historie

Siden firmaet blev grundlagt i 1923, har vi udviklet og fremstillet vores produkter på vores cent-rale adresse i Lossburg, Tyskland. I 1961 revolutionerede ARBURG sprøjtestøbningen med ALL-ROUNDERne. Siden 2013 har 3D-printere udvidet porteføljen. Vi har altid nye idéer, som vi fremmer udviklingen af plastforarbejdning på verdensplan på en fremtidsorienteret måde.

ARBURG Historie

Milepæle

Dekade
1923

Opstart af familievirksomheden

Arthur Hehl er uddannet finmekaniker og bliver i begyndelsen selvstændig som handels-mand. Han bygger et hus i Lossburg til sin lille familie.

1926

Fabrik for fine instrumenter

Arthur Hehl begynder at fremstille kirurgiske instrumenter i kælderen i sit hjem.

1936

Arbejde i „Fabrikle“

Hele familien arbejder i "Fabrikle", hvortil huset har fået en tilbygning. Efter at Arthur og hans sønner Karl og Gerhard Hehl bliver indkaldt i krigen, overtager moderen Maria Hehl forretningen.

1943

ARBURG Navn og logo

Karl Hehl opfinder firmanavnet under krigen i Normandiet. Han kombinerer den første stavelse af sin fars fornavn Arthur (AR) med den sidste stavelse af lokaliteten Lossburg (BURG). Den dag i dag er bogstaverne med den karakteristiske typografi kendetegnende for ARBURG.

1948

Behov for varige forbrugsgoder

Efter krigen fremstiller ARBURG i første omgang forbrugsgoder af metal, som der er et akut behov for, f.eks. kartoffelkurve, hårnåle og klemringe til sutteflasker. Karl sysler, Eu-gen Hehl overtager salget.

1949

Praktikvirksomhed

ARBURG bliver en praktikvirksomhed i 1949. Indtil 1957 var Karl Hehl personligt ansvarlig for de tekniske lærlingeuddannelser. Den første lærling er maskinmontør.

1954

Første sprøjtestøbemaskine

I 1954 udvikler Karl Hehl den første lille sprøjtestøbemaskine til eget brug for at omsprøjte blitzenhedernes stikkontakter. Plastikisoleringen beskytter mod korrosion.

1956

ARBURG Maskinteknik

Efterspørgslen er så stor, at den innovative "C1"-maskine bliver sat i serieproduktion i 1956. Eugen Hehl begynder fremsynet at opbygge de tilsvarende salgsstrukturer. I 1959 er AR-BURG for første gang repræsenteret på K-messen i Düsseldorf.

1961

ALLROUNDER princip

Allerede i 1961 havde ARBURG den innovative idé at konstruere en sprøjtestøbemaskine med en drejelig lukke- og omvendelig sprøjteenhed: ALLROUNDER-idéen var født.

1962

Flerkomponentsprøjtestøbning

Modulopbygget: Ved at kombinere horisontale og vertikale sprøjteenheder bliver det mu-ligt at foretage sprøjtestøbning af flere komponenter i 1962. Et af de første tofarvede em-ner er en telefonskive.

1973

50 års innovation

I 1973 har ARBURG solgt mere end 10.000 sprøjtestøbemaskiner og registreret over 700 pa-tenter og brugsmodeller. ALLROUNDER 270 H er i 1975 verdens første sprøjtestøbemaskine med mikroprocessorstyring og hydraulisk proportionalventilteknologi.

1979

„IBM-pilotvirksomhed“

I 1979 bliver ARBURG en "IBM-pilotvirksomhed" og introducerer i 1982 den første sprøj-testøbemaskine med skærmstyring. CMD-serien kan integreres i en fuldautomatisk pro-duktionscelle.

1985

Første udenlandske organisation

Det første internationale ARBURG salgsselskab grundlægges i Frankrig. I dag yder vores medarbejdere førsteklasses support direkte på stedet - i omkring 100 lande verden over.

1986

ARBURG computersystem

En banebrydende præstation er opfindelsen af ARBURG computersystemet ALS - det førs-te produktionsstyringssystem (MES) specielt til sprøjtestøbere. Med ALS kan maskinerne sættes i netværk, processer overvåges og indstillingsdata dokumenteres.

1988

Over 1.000 medarbejdere

ARBURG beskæftiger for første gang mere end 1.000 medarbejdere. Der er også nået en milepæl i byggeriet - fabriksområdet er nu større end 100.000 m².

1993

SELOGICA-styring

SELOGICA-styringen introduceres på markedet. Den imponerer med sin grafiske sekvens-programmering og automatiske plausibilitetskontrol.

1996/1997

Turnkey-projekter

Siden 1996 har vi som totalentreprenør tilbudt sprøjtestøbning og automatiseringsteknik fra en enkelt kilde. Afdelingen for turnkey-projekter udvikler skræddersyede løsninger baseret på en kombination af maskine og robot.

1998

75 års jubilæum

I anledning af jubilæet "75 år i familievirksomheden Hehl" lancerer ARBURG en ny sprøj-testøbemaskine - ALLROUNDER C JUBILEE - på markedet.

2001

Elektriske ALLROUNDERe

ARBURG udvider sin portefølje med elektriske sprøjtestøbemaskiner, der ligesom de hyd-rauliske og hybride ALLROUNDERe kan udvides modulært.

2005

Generationsskifte

Med Juliane Hehl, Renate Keinath og Michael Hehl overtog den tredje generation af ejer-familierne ledelsen af virksomheden i 2005 (fra højre).

2009

Customer Centre

Det 2.100 m2 store Customer Centre åbner i Lossburg. For individuel vejledning på højeste niveau. Kunderne kan afprøve maskiner og værktøjer her i et professionelt miljø. Ligesom ARBURG Technology Centre på verdensplan.

2010

Karl Hehls død

Seniorchef Karl Hehl dør i 2010 i en alder af 87 år. Som teknisk hjerne har han i mere end seks årtier præget virksomheden og har sammen med sin bror Eugen ført ARBURG til ver-denstoppen inden for sprøjtestøbeteknik.

2013

ARBURG Plastic Freeforming (APF)

Freeformeren og ARBURG Plastic Freeforming (APF) fejrer verdenspremiere. Den indust-rielle 3D-printer åbner helt nye muligheder inden for additiv fremstilling: Den forarbejder standardplastgranulat til funktionelle komponenter uden værktøj.

2016

GESTICA-styring

ARBURG præsenterer sin fremtidens styring, som svarer til "look and feel" af smarte mobile enheder. Blandt de nye funktioner er en fuld HD-skærm, et drejeligt kontrolpanel og smart betjening via EASYslider.

GESTICA Steuerung mit zahlreichen smarten Assistenzfunktionen
2018

Tre priser for uddannelse

ARBURG har som den første virksomhed i Baden-Württemberg modtaget tre kvalitetscerti-fikater for sin fremragende uddannelse: LQW-certifikatet, kvalitetsmærket "1A Ausge-zeichneter Ausbildungsbetrieb" (Danish „1A udmærket uddannelsesvirksomhed) og DIN ISO 29990.

2019

Kundeportal

Kundeportalen "arburgXworld" samler alle digitale produkter og tjenester. ARBURG driver dermed digitaliseringen af tjenester og forretningsprocesser fremad.

2020

Uddannelsescenter

Det 2.100 m2 store uddannelsescenter i Lossburg tilbyder et omfattende udvalg af digitali-seret læring i teori og praksis. De interaktive kurser og seminarer er inspirerende.

2020/2021

Familietilføjelse

I 2020 overtager ARBURG-aktionærerne innovatiQ, en producent af 3D-printere. I 2021 bli-ver AMKmotion, en ekspert i elektriske drev, en del af ARBURG-familien. ARBURG har så hele drivlinjen i sine egne hænder.

2021

Bæredygtighedsrapport

ARBURG offentliggør for første gang en bæredygtighedsrapport. Og giver oplysninger i hele verden om, hvor bæredygtigt virksomheden på lang sigt handler og opererer.

2023

100-års jubilæum

I 2023 fejrer familievirksomheden sit 100-års jubilæum. Fra "Fabrikle" til verdens førende maskinproducent inden for plastforarbejdning. ARBURG fejrer sit storslåede jubilæum på alle sine lokationer i hele verden.

ARBURG: Den rigtige partner til din plastforarbejdning

Sprøjtestøbemaskiner, additiv fremstilling, robotter, processtyring, digitalisering - hos ARBURG får du alt fra én og samme leverandør. Individuelt tilpasset til din produktion af plastemner.

Din ARBURG-kontakt