Kolofon

ARBURG A/S
Korskildeeng 4
2670 Greve
Danmark

Tel.: + 45 36 77 63 99
Fax: + 45 36 77 19 99
denmark@arburg.com
www.arburg.com

A/S Reg. nr. 211.121
SE-nr. DK 16 68 40 31

Administrerende direktør

Michael Kylling