Verdenspremiere: ALLROUNDER 720 E GOLDEN ELECTRIC

For første gang fejrede en ny maskine fra ARBURG verdenspremiere på den internationale scene og ikke i Tyskland. Den nye ALLROUNDER 720 E GOLDEN ELECTRIC med 2.800 kN lukkekraft udvider produktspektret for den elektriske serie med samme navn i opadgående retning og er højdepunktet på NPE 2024 i Orlando, Florida, USA. Slank hvad angår opstillingsareal og pris – her et overblik over de væsentlige fordele.

Slank hvad angår design og pris

ARBURG har optimeret designet således, at den nye ALLROUNDER 720 E GOLDEN ELECTRIC med en bredde på kun 1.848 millimetre har et betydeligt mindre opstillingsareal sammenlignet med andre maskiner fra den samme klasse. Vha. det mindre opstillingsareal passer den nye ALLROUNDER i de forhåndenværende produktionsraster og -linjer. Takket være det nye design kan der opstilles flere maskiner i sprøjtestøbningsproduktionen, hvilket kan resultere i forøget emission pr. kvadratmeter.

Pålidelig, processtabil maskinteknik

ALLROUNDER 720 E GOLDEN ELECTRIC er i besiddelse af maskinteknik af høj kvalitet for at garantere processtabil og pålidelig produktion af plastemner. Dette omfatter en knæled-lukkeenhed og direkte drev fra datterselskabet AMK. For at gøre vedligeholdelse lettere har den nye elektriske ALLROUNDER det samme, let tilgængelige kontaktskabkoncept som de nye hybride maskiner. Smøreaggregat og pneumatiske optioner er anbragt på operatørsiden. Udfaldsskakten i maskinstanderen er blevet udvidet med 850 millimeter og er på den måde let tilgængelig.

Attraktivt pris-ydelses-forhold

Den elektriske maskine er ikke prædestineret til et bestemt produkt og kan anskaffes hurtigt, hvilket er særligt fordelagtigt ved kortsigtede erstatningskøb og kapacitetsudvidelser. Standardmæssigt er den udstyret med styringen SELOGICA ND. Alt efter behov er det ganske enkelt muligt at integrere og programmere yderligere optioner og funktioner som f.eks. kernetræk, varme- og kølekredsløb. På den måde producerer den nye elektriske sprøjtestøbemaskine et stort spektrum af plastemner fleksibelt, effektivt og pålideligt.

Til pressen: Download tekster og billeder