Best Practices

Cirkulární ekonomika

„Zvýšený podíl použití recyklátů od koncového spotřebitele (PCR)“, „odbouratelnost“ nebo „Design for Recycling“ jsou přístupy, které fungují pouze v perfektně propojeném řetězci tvorby hodnot. Identifikujeme dimenze takových komplexních projektů „oběhového hospodářství“ a přispíváme tak vším naším úsilím k řešením.

Ochrana životního prostředí a šetření zdrojů jsou hluboce zakotveny v naší firemní filozofii. V zájmu urychlování efektivního využívání zdrojů ve zpracování plastů spolupracujeme úzce s partnery. Výrazným důkazem toho je například diskuse na obalovém summitu v roce 2019.
přejít na Summit-Talk Packaging 2019

Příklady z praxe

HolyGrail2.0
Hybridní zařízení ALLROUNDER 820 H v provedení Packaging vyrábí kelímky IML z monomateriálu. Kelímek je vyroben z PP na bio bázi. Etiketa Holy-Grail od partnera Verstraete obsahuje digitální vodoznak pro inteligentní třídění. Přídavné informace o výrobě lze vyvolat také jako obsahy Augmented-Reality.
k video

Polypropylenový kelímek s recyklátem
Hybridní vstřikovací stroj ALLROUNDER 1020 H v provedení Packaging zpracovává nový PP materiál spolu s 30 % jednodruhovým PP recyklátem do podoby tenkostěnných kelímků. Společnost ARBURG zde kooperuje s firmou EREMA, která na veletrhu poskytuje recyklát.
k video

Rukojeť z domovního odpadu (PCR)
Elektrický stroj ALLROUNDER 630 A pro dvousložkové vstřikování vyrábí z PCR a TPE úchytky pro ochranná dvířka ALLROUNDER. Aplikace ukazuje, jakým způsobem se dá PCR materiál z domovního odpadu vrátit zpět do oběhu a jak se z něj dají vyrábět technické produkty s dlouhou životností