Společnost ARBURG v zármutku nad ztrátou staršího společníka Eugena Hehla

Dne 12. prosince 2023 zesnul ve věku 94 let velmi vážený starší společník společnosti ARBURG, pan Eugen Hehl. Eugen Hehl byl pro společnost ARBURG, region a celý globální obor stejnou mírou autentický a ambiciózní člověk, podnikatel, myšlenkový vůdce a průkopník v oblasti zpracování plastů.

Ovlivnění společnosti ARBURG po dobu více než 7 desetiletí

Kromě své podnikatelské prozíravosti se vyučený mistr mechaniky zasloužil především o rozvoj světového prodeje ARBURG, stavební infrastruktury a velkým přínosem byla také jeho sociání angažovanost. Jako výkonný ředitel měl pan Eugen Hehl ve dvojím smyslu jako “stavitel podniku” výrazný podíl na globálním úspěchu rodinného podniku. Měl technické vzdělání, ale také cit především pro prodej. V kongeniální kooperaci se svým v roce 2010 zesnulým bratrem Karlem více než 70 let výrazně ovlivňoval rodinný podnik.
Společníci, především obě děti Juliane a Michael Hehl, které společně se svou sestřenicí paní Renate Keinath v současnosti ve třetí generaci řídí podnik, jednatelé a všichni zaměstnanci si ho uchovají v čestné památce.

Vybudování světových prodejních struktur

Vize doprovázely Eugena Hehla po celý život. V roce 1951 začal budovat vlastní prodejní strukturu, v roce 1957 se společnost ARBURG zúčastnila prvního mezinárodního veletrhu v nizozemském Amsterdamu. Na podporu prodeje strojů již v roce 1962 podnikl cestu do Japonska a USA. S důrazem na detail a cílevědomě tento ctižádostivý lovec, vyznavač ranního sportu a milovník čaje od počátku realizoval také stavební aktivity v základním závodě a v postupně zakládaných pobočkách společnosti ARBURG po celém světě. Mnoho z nich se díky modulární konstrukci vnějšího designu a technickému vybavení, které Eugen Hehl prosazoval, podobá hlavnímu sídlu společnosti a jsou tak jednoznačně rozpoznatelné. Eugen Hehl prosazoval myšlenku udržitelnosti např. při stavbě a zásobení energiemi již v době, kdy se tento pojem ještě nepoužíval.

Rozsáhlá sociální angažovanost

U společnosti ARBURG, ve své vlasti v Loßburgu a daleko za hranicemi regionu byl pan Eugen Hehl velmi vážený po lidské a také odborné stránce. Společně se svým bratrem Karlem byl Eugen Hehl známý také díky své rozsáhlé sociální angažovanosti. Oba bratři založili v Loßburgu ústav Gebrüder-Hehl-Stift, který začal oficiálně pracovat v roce 1999. Tento domov pro seniory provozovaný Diakonií nabízí starším lidem asistované bydlení, krátkodobou péči a také péči o seniory. Pan Eugen Hehl se angažoval také v církvi, například v kostelním sboru ev. církevní obce Loßburg.

Bezpočetná vyznamenání

Spolková republika Německo udělila panu Eugenu Hehlovi v roce 2000 Spolkový kříž za zásluhy. Dále byl v roce 1990 vyznamenán ekonomickou medailí Bádensko-Württemberska a také cenou za kompetence v oblasti inovací a kvality Bádensko-Württemberska za rok 2015. Další ocenění: Čestné občanství obce Loßburg v listopadu 1997 a zlatý mistrovský certifikát v roce 2005. Americká společnost Society of Plastics Engineers (SPE) ocenila společné životní dílo bratrů Eugena Hehla a Karla Hehla v roce 2007 oceněním Business-Management-Award. V roce 2015 byl Eugen Hehl za své životní dílo uveden do „Plastics Hall of Fame“. V roce 2020 obdržel starší společník čestnou medaili Richarda Viewega, která je nevyšším oceněním spolku Verein Deutscher Ingenieure (VDI).

Pro tisk: Stáhněte si texty a obrázky