Společnost ARBURG splňuje 5 mezinárodních norem

Jako průkopník digitalizace výroby plastových komponent získala společnost ARBURG v březnu 2023 navíc i dobrovolnou certifikaci podle normy DIN ISO/IEC 27001. Tato celosvětově uznávaná norma dokládá, že společnost ARBURG zavedla v oblasti informačních systémů efektivní systém řízení zabezpečení informací (ISMS) a podnikla vše pro to, aby splnila vysoké požadavky na zabezpečení informací i na základní bezpečnostní postupy.

Certifikované zabezpečení informací

Zabezpečení IT a ochrana osobních údajů je pro společnost ARBURG velmi důležitá, a to kaj v centrálním výrobním závodě v Loßburgu, tak ve vlastních organizacích z 25 zemí a 35 poboček po celém světě.
„Vzhledem k tomu, že nám toto téma leželo na srdci a již jsme byli z technické a organizační stránky dobře připraveni, podařilo se nám osvědčení získat za rekordních šest měsíců,“ vypráví Andreas Dümmler, vedoucí úseku Informační systémy ve společnosti ARBURG.
Osvědčení se získává každé tři roky a každoročně se navíc provádí podrobné posouzení rizik všech IT služeb, při němž je prováděna analýza podnikového managementu příležitostí. Kromě toho probíhají interní audity, posouzení managementu a monitorovací audity prováděné společností TÜV Süd. Jako mezinárodně uznávaná vytváří ISO norma 27001 „ochranný rámec“, aby bylo možné na bázi procesů, směrnic a zásad dále rozvíjet zabezpečení informací ve společnosti. Přesně to stále intenzivněji poptávají a požaduje stále více zákazníků, partnerů a dodavatelů.

Společnost ARBURG má certifikaci ISO ve všech důležitých odvětvích

Společnost ARBURG má certifikaci ISO ve všech důležitých oblastech a příslušné procesy transparentně dokumentuje v příslušných příručkách. Mezi ně patří:

  • ISO 9001 fpro řízení kvality,
  • ISO 14001 pro řízení ochrany životního prostředí,
  • ISO 29993 pro řízení kvality u vzdělávání,
  • ISO 50001 pro hospodaření s energií a
  • nově ISO 27001 pro bezpečnost informací.

Pro tisk: Stáhněte si texty a obrázky