Cena za ekologickou udržitelnost Ecovadis: Zlato pro společnost ARBURG!

Díky nedávno udělenému zlatému ocenění Ecovadis a 73 bodům jsme se dostali mezi pět nejlepších procent nejvíce ekologicky udržitelných podniků na světě. Ecovadis je rozsáhlá hodnotící platforma v oblasti udržitelnosti pro globální dodavatelské řetězce. Kromě vlivu na životní prostředí a udržitelný nákup se zaměřuje také na etiku a pracovní a lidské právo. Rankingy Ecovadis přitom zohledňují data a dodavatelské řetězce více než 100.000 podniků. V roce 2023 byl bodový systém k dosažení příslušného stupně medaile dokonce ještě přísnější. O to více máme radost z ocenění aktivit ekologické udržitelnosti v rámci programu „arburgGREENworld“ zlatou medailí. Zejména proto, že téma ekologické udržitelnosti má neustále větší význam v povědomí zúčastněných stran, zákazníků, potenciálních zaměstnanců a dodavatelů.

Program udržitelnosti byl nyní vyznamenán zlatem

Od roku 2019 jsou všechny naše aktivity vázány do programu „arburgGREENworld“. Tento program dnes nezahrnuje již jen strategie v oblasti účinnosti zdrojů a oběhového hospodářství, ale na udržitelnost nahlíží celkově svou vlastní ESG-strategií s aspekty E = Environmental, S = Social, G = Governance.

Jasné distancování od tzv. greenwashingu

Měřitelnými opatřeními se distancujeme od tzv. greenwashingu. Stanovujeme si vlastní, vysoké cíle. Např. ke snížení emisí skleníkových plynů a nedávno jsme cíle validované iniciativou SBTI (Science Based Targets Initiative) definovali jako standard společnosti ARBURG. V rámci plánu společnosti ARBURG „Action Plan Energy“ pracujeme společně se zákazníky na účinných, ekologicky udržitelných a energeticky optimalizovaných výrobních procesech k dosažení další společné úspory CO2.

Na cestě stát se „nejzelenějším“ výrobcem strojů

Díky zlatému ocenění se u společnosti ARBURG cítíme jednoznačně a udržitelně potvrzeni na naší správné cestě do budoucnosti. „Nové zákonné požadavky na evropské podniky, jako je například směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) nebo jiné požadavky, proto vnímáme pozitivně“, říká pan Gerhard Böhm, jednatel společnosti ARBURG v oblasti prodeje a poprodejního servisu, současně náš princip úspěchu: „Poznali jsme, že ekologická udržitelnost je pro společnost Arburg minulostí, současností a také budoucností a také to, že se udržitelnost, stejně jako náš podnik, nachází v neustálé proměně. Dnes si ceníme našeho stanoviště, našich zdrojů, zaměstnanců a zúčastněných stran stejnou mírou jako v době založení firmy a díky tomuto závazku jsme nejlépe připraveni.“

Pro tisk: Stáhněte si texty a obrázky