ARBURG se rozšíří o 104 nových ratolestí

104 nových juniorských zaměstnanců začalo 1. září 2023 svou profesionální kariéru u společnosti ARBURG. Aktuálně využívá celkem 326 učňů a studentů Bádensko-Württemberské duální vysoké školy (DHBW) možnost získat odborné vzdělání u společnosti ARBURG. Renate Keinath, výkonná ředitelka oddělení personálního managementu, pozdravila jménem celého vedení podniku nové zaměstnance.

Pestrý úvod

K usnadnění vstupu do zaměstnání obdrží nováčci v rámci úvodního týdne možnost objevit podnik a navázat kontakt se svými učňovskými kolegy a průvodci ročníku, kteří jim profesní začátek usnadní svými radami a jednáním. Dalšími body je prohlídka závodu a také představení produktové palety a podnikové filosofie. Kromě toho je připraven teambuildingový program a společné grilování.

Trojitě certifikované vzdělávání

Společnost ARBURG nadále bez omezení vzdělává a každý rok přebírá prakticky všechny učně a studenty do trvalého pracovního poměru. K rozšíření vysoké úrovně svého vzdělávání spolupracuje společnost ARBURG úzce s odbornými školami, duálními vysokými školami a také centrem Campus Schwarzwald a jako první podnik v Bádensko-Württembersku má již od roku 2018 trojnásobnou certifikaci.