Compliance bij ARBURG

Compliance, d.w.z. handelen conform wetten en voorschriften, staat centraal in onze dagelijkse manier van doen. Onder compliance vallen het in acht nemen door het bedrijf en al zijn medewerkers van zowel de geldige wettelijke bepalingen, ethische richtlijnen, gedragsregels en vrijwillige gedragscodes, als interne voorschriften en specificaties.

Dit handelen in overeenstemming met wetten en regels heeft voor ARBURG de hoogst mogelijke prioriteit en is altijd al een belangrijk aspect geweest van de bedrijfscultuur van ARBURG.

Integriteit

Wij stemmen ons eigen gedrag af op de kernwaarden van ARBURG en brengen die dagelijks in de praktijk.

Verantwoordelijkheid

We gaan verantwoordelijk om met mensen, milieu en de regio.

Transparantie

We registreren en analyseren alle voor compliance relevante gebeurtenissen en treffen geschikte preventieve en corrigerende maatregelen.

ARBURG Code of Conduct

De ARBURG gedragscode (Code of Conduct) geeft een samenvatting van de in de hele ARBURG groep geldende basisregels voor een ethisch en wettelijk conforme omgang zowel met elkaar als met zakenrelaties, overheidsinstanties en andere derden.

Naar de ARBURG Code of Conduct

Duitse leveringsketenwet (LkSG)

Als een van's werelds grootste fabrikanten van machines voor de kunststofverwerking is ARBURG zich terdege bewust van zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van medewerkers en de hele leveringsketen. ARBURG verplicht ook zijn leveranciers tot naleving van het due diligence-beleid op mensenrechten- en milieugebied in hun eigen leveringsketens.

Naar de beleidsverklaring conform LkSG

Klokkenluidersysteem

Integer handelen van alle medewerkers, zakenrelaties en andere belanghebbenden is voor ARBURG een belangrijk aspect van de eigen bedrijfscultuur. Schendingen van de geldende wetten en de waarden van ARBURG kunnen vertrouwelijk worden gemeld via het klokkenluidersysteem. De door ARBURG gegarandeerde bescherming van de klokkenluider speelt een bepalende rol in de acceptatie van het klokkenluidersysteem.

Naar het compliance-meldingsformulier

Naar het reglement voor de procesvoering voor het klokkenluidersysteem bij ARBURG

Dit kan ook interessant voor u zijn

Als een toonaangevende fabrikant van geavanceerde machines en competente partner voor de kunststofverwerking zorgen wij ervoor dat u succesvol kwalitatieve onderdelen kunt produceren.

Produceer efficiënt en verhoog het rendement! Met ARBURG. Voor maximale kwaliteit van de onderdelen tegen een minimale stuksprijs.

Stap samen met ons in de productwereld van ARBURG. Alles wat u nodig heeft voor de kunststofverwerking. Wij zijn er voor u.