Megfelelőség az ARBURG-nál

Mindennapi tevékenységünk középpontjában a megfelelőség, azaz a törvényeknek és rendeleteknek megfelelő magatartás áll. A megfelelőség magában foglalja az alkalmazandó jogi rendelkezések, etikai irányelvek, magatartási normák és önkéntes kódexek, valamint a vállalat és valamennyi alkalmazottja által betartott belső szabályzatok és követelmények betartását.

Ez a törvényeket és szabályokat betartó magatartás az ARBURG számára elsődleges fontosságú, és mindig is fontos része volt az ARBURG vállalati kultúrájának.

Integritás

Saját cselekedeteinket az ARBURG vállalati alapelveihez igazítjuk és „megéljük” azokat.

Felelősség

Felelősen járunk el az emberekkel, a környezettel és a régióval szemben.

Átláthatóság

Minden megfelelőséggel kapcsolatos incidenst nyilvántartásba veszünk és értékelünk, és megfelelő megelőző és korrekciós intézkedéseket hozunk.

ARBURG magatartási kódex

Az ARBURG magatartási kódexe összefoglalja azokat az alapvető szabályokat, amelyek az ARBURG csoporton belül az egymás közötti, valamint az üzleti partnerekkel, hatóságokkal és egyéb harmadik felekkel szembeni etikus és jogkövető magatartásra vonatkoznak.

Tovább az ARBURG magatartási kódexéhez

Az ellátási lánccal kapcsolatos gondosság kötelezettségéről szóló törvény (LkSG)

A világ egyik vezető műanyagfeldolgozó gépgyártójaként az ARBURG tudatában van a munkavállalói és a teljes ellátási lánc iránti felelősségének. Az ARBURG arra is kötelezi beszállítóit, hogy a beszállítói láncokon belül teljesítsék az emberi jogi és környezetvédelmi átvilágítási kötelezettségeket.

Nyilatkozat az LkSG szerinti alapelvekről

Bejelentő rendszer

Az ARBURG saját vállalati kultúrájának fontos részét képezi a munkavállalók, üzleti partnerek és egyéb érdekelt felek tisztességes viselkedése. A vonatkozó törvények és az ARBURG értékeinek megsértése bizalmasan jelenthető a bejelentő rendszeren keresztül. Az ARBURG által a bejelentő számára biztosított védelem döntő szerepet játszik a bejelentő rendszer elfogadásában.

A megfelelőségi jelentéstételi űrlaphoz

Az ARBURG-nál működő bejelentő rendszer eljárási szabályzatához

Ez is érdekelheti

A kiváló minőségű gépek egyik vezető gyártójaként és a műanyag-feldolgozásban kompetens partnerként biztosítjuk, hogy Ön sikeresen gyárthasson minőségi darabokat.

Gyártson hatékonyan és növelje a kihasználtságot! Az ARBURG-gal. A maximális darabminőségért minimális darabköltség mellett.

Lépjen be velünk együtt az ARBURG termékvilágába. Minden, amire szüksége lehet a műanyag-feldolgozáshoz. Wir sind da.