ARBURG FlowMonitor ve FlowPilot

Enjeksiyon kalıplarını güvenli temperleme

07.10.2021
A reproducible mould temperature is important to the production of high-quality parts. At entry level is the ARBURG FlowMonitor with a cooling water manifold close to the mould and permanently monitored temperature control circuits. The ARBURG FlowPilot takes process reliability to the next level with active temperature control and flow regulation.

"FlowMonitor" ile soğutma kanallarındaki tortular gibi parazit büyüklükleri güvenle belirlenebilir ve kalite güvenliği için kullanılabilir. "FlowPilot" genişletme aşaması, termik olarak sabit bir kalıp ısısı sağlar. Bunun için farklı düzenleme stratejileri seçiminize sunulmuştur. Esnek çözümümüz, farklı üreticilerin; hatta daha önceden mevcut olan, sıcaklık şartlandırıcı cihazlarını desteklemektedir. Akış kontrollü sıcaklık şartlandırıcılar ile bağlantılı olarak ayrıca enerjiden tasarruf yapılabilir.