Video: Plastik ve çevre

Uzmanlar Kuzey Kara Orman patikalarında

15.09.2020
ARBURG Satış Genel Müdürü Gerhard Böhm ve Plas.TV sunucusu Guido Marschall, Kuzey Kara Orman’da bir yaz yürüyüşü eşliğinde, plastiklerin ve çevrenin birbiri ile nasıl uyumlu hale getirilebileceği hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Plastiğin geri dönüştürülebilir malzeme potansiyeli
Söyleşi sırasında iki plastik uzmanı özellikle, Circular Economy ile ilgili güncel projeler ve plastiğin geri dönüştürülebilir malzeme olarak kullanılmasının kaynakların korunması için ne düzeyde bir potansiyel sunduğu üzerinde durdu. Ele alınan diğer temalar, ARBURG felsefesi ve değerleri ve arburgGREENworld programı kapsamında amaçlanan hedefler oldu.

Plastik malzemenin hangi potansiyelleri sunabileceğini, iyi işleyen bir Circular Economy’nin ne denli önemli olduğunu ve sürdürülebilirlik konseptine geçişte ARBURG’un nasıl daha fazla aktif olarak katkı sağlayabileceğini merak ediyor ve bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen videomuzu izleyin. Hoşça vakit geçirmenizi dileriz!