Doğrusal robot sistemleri

Bireysel parça yönetimi

Lineer robot sistemlerimiz asgari yer gereksinimlerinde yüksek düzeyde uyarlanabirlikleri ile dikkat çeker. Burada örneğin bir MULTILIFT V'yi tam montaj halde veya insan-robot iş birliğinde, MULTILIFT H'nin bir parçayı nasıl dikkatli biçimde aldığını veya bir MULTILIFT SELECT'in ağır enjeksiyon parçalarını da nasıl verimli biçimde işlediğini görebilirsiniz.

Robot çalışıyor

Otomasyon potansiyeli, oyun oynar gibi tanıtıldı
Bir otomasyonun ne yapabileceği, ARBURG Technologie-Tage 2016'da oyun oynar gibi tanıtıldı: Bir yolluk alıcı, bir lineer robot sistemi ve bir altı eksenli robot beraberce, Bruder firmasının model araçlarını aynı parkurda hareket ettiriyorlar.

Bir INTEGRALPICKER V, yaptığı hızlı Seç ve Yerleştir hareketleriyle, iki damperli kamyonu ve bir traktörü yükledi ve boşalttı; bu sırada bir lineer robot sistemi olan MULTILIFT V, araçların büyük mesafeleri dinamik bir şekilde kat etmesini sağladı. Ayrıca, bir altı eksenli robot, esnek 3B hareketlerle bir traktörü hareket ettirdi. Bu üç otomasyon ünitesi, bir çevre arayüzü üzerinden iletişim kurup el ele birlikte çalıştı.

İnsan-robot işbirliği

Küçük parça miktarlarının verimli otomasyonu
Fabrika çalışanları ve robot sisteminin el ele çalışmaları, küçük ve orta parti boylarındaki enjeksiyon kalıplamada da otomasyon sağlamaktadır. Verilen örnekte besleyiciler için hazırlama sistemi ortadan kalkmaktadır ve tutucu teknolojisi sadeleşmektedir. Böylece ürün değiştirme esnek ve hızlı bir şekilde sağlanmaktadır.

Kalıplama döngüsü esnasında güvenliği ışık perdesi tarafından sağlanan fabrika çalışanı, bir oyuncak bebek arabasının eksenlerini manuel olarak bir MULTILIFT V tutucusuna konumlandırmaktadır. İnsan-robot işbirliği bir yandan otomasyonun yatırım giderlerini azaltırken diğer yandan yeniden üretilebilir ve ergonomik işlemler sayesinde süreç güvenliğini ve verimliliği arttırmaktadır. Ayrıca donanım değiştirme oldukça basitleşmekte ve komple bir otomasyona kıyasla süresi 5 saatten 3,5 saate düşmektedir. 

Araba

Montajın tamamı robot sistemle gerçekleşmektedir
Hidrolik enjeksiyon döküm makinesi ALLROUNDER S dört parçalı bir araba üretmektedir: İki metal aksa tekerlekler enjekte edilir, eşzamanlı olarak tavan ve şasi oluşur. Dikey müdahale eden robot sistemi MULTILIFT V ise parçaların yerleştirilmesi ve alınması işlemlerini ve ayrıca komple montajlarını gerçekleştirir.

Oyuncak arabanın metal eksenleri, dökme materyalden otomatik olarak bağımsız parçalar haline getirilmektedir. Bu parçalar meme tarafında MULTILIFT V tarafından yerleştirilir, MULTILIFT V bu sırada eşzamanlı olarak çıkış tarafındaki parçaları alır. Robot ve makine hareketlerinin senkronizasyonuyla alet açılma süreleri önemli ölçüde kısaltılmaktadır. Kalite kontrol dahil olarak montaj adımlarının kamerayla izlenmesi sayesinde yüksek bir süreç kesinliği elde edilmektedir. 

Fiberoptik

Yüksek hassasiyetli mikro yapılar
ALLDRIVE serisinin elektrikli enjeksiyon döküm makineleri, PC’den otomatik fiberoptik üretimiyle kanıtlandığı şekilde, yüksek hassasiyetli optik uygulamalara yöneliktir. Yüzey üzerinde 5 nm boyutundaki mikro yapılar nedeniyle en yüksek parça kalitesi ve hassasiyet talep edilmektedir.

120 °C’lik alet sıcaklığı, mikro yapıların güvenilir şekilde tekrar elde edilebilmesine olanak sağlamaktadır. Yatay müdahale eden MULTILIFT H robot sistemi fiberoptiği hasar vermeden alır ve optik bir kontrole taşır. Tüm çevre birimler SELOGICA kumandasına entegre edilmiştir, böylelikle tüm üretim süreci eksiksiz ve merkezi olarak izlenebilmektedir.

Çatal borular

Yüksek maliyetli çekirdek çekme teknolojisi
Tahliye borusu için 100 mm çapında bir Y çatalını üretmek için yüksek maliyetli bir çekirdek çekme teknolojisi ve germe çekirdekli segmentlerle donatılmış bir alet kullanılmalıdır. Üç hidrolik çekirdek çekme hareketi SELOGICA kumandasına tamamen entegre edilmiştir.

Senkronize yan çekirdeklerle uygulanan süreçle aletin hasar görmesi önlenir, ana çekirdek bağımsız olarak ve her zaman yan çekirdeklerden önce hareket eder. Boru çatalı hidrolik enjeksiyon döküm makinesi ALLROUNDER 820 S kullanılarak üretilir. MULITLIFT SELECT robot sistemi 505 g ağırlığındaki bileşenin zarar görmeyecek şekilde alınmasını sağlar.