arburgGREENworld

Döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği

arburgGREENworld programı ile ARBURG, faaliyetlerini döngüsel ekonomi ve kaynak koruma konularında tümleştiriyor ve plastik işleme dünyasındaki önemli sorulara yanıt veriyor. K 2019 için odak noktası, kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi (Circular Economy) olacak.

ARBURG K 2019 fuarında sergilenen iki enjeksiyon makinesi ve Avusturyalı ortağı Erema’nın (salon 9, stant 05) iş birliği ile, örnek olarak, geri dönüştürülen malzemelerin nasıl tekrar kullanılacağını ve dönüşüme geri kazandırılacağını sergileyecek.

Öne Çıkanlar

  • Odak noktası: Döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği
  • Dört sütun: GREENmaschine, GREENproduction, GREENservices ve GREENenvironment
  • Uygulama örnekleri: Geri dönüştürülen PP ve PCR’nin işlenmesi

arburgGREENworld: Dört sütun

GREENmachine
Bu sütun, verimli ve kaynak tasarrufu sağlayan makine teknolojisi ile ilgili her şeyi kapsamaktadır. Bu, enerji tasarruflu işletim, uyarlanmış boyutlar ve yüksek kaliteli ALLROUNDER teknolojisi ile CO2 ayak izini en aza indirmeyle ile başlar ve akıllı kumanda ve akıllı yardım sistemleri ile sona erer.

GREENproduction
Burada, yenilikçi yöntemler ve ağ bağlantılı süreçler yer alır. Yeni teknolojiler, dijitalleşme ve izlenebilirlik, kaynak tasarrufu sağlayan üretimi güvence altına alır ve üretim verimliliğini arttırır.

GREENservices
Bu sütun, plastik işleme ile ilgili tüm hizmetleri içerir. Bunların arasında, know-how transferi ör. geri dönüştürülen malzemelerin ve yenilikçi yöntemlerin kullanımı ile ilgili kaynak ve enerji verimliliğine ilişkin işlevsel öneriler yer alır.

GREENenvironment
Bu alan, ARBURG’un iç süreçlerini kapsar. Lossburg'daki merkezi üretim, hayli küçük bir CO2 ayak izine sahiptir. Buna katkıda bulunan unsurlar arasında, örneğin verimli lojistik, yüksek oranda şirket içi üretim, çevre dostu süreçler, doğal kaynak ve yenilenebilir enerji kullanımı yer almaktadır.

Circular Economy

Geri dönüştürülmüş malzemeden PP bardak
Paketleme uygulamasındaki bir hibrit ALLROUNDER 1020 H, yeni PP malzeme ile birlikte saf geri dönüştürülmüş %30 PP malzemeden ince cidarlı bardak üretiyor. ARBURG bu alanda, fuarda geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını sergileyen EREMA firması ile iş birliği yapıyor.

Evsel atıklardan ürünler (PCR)
Elektrikli iki bileşenli bir ALLROUNDER 630 A, ALLROUNDER emniyet kapıları için PCR ve TPE’den endüstriyel kollar üretiyor. Uygulama, dayanıklı teknik ürünler üretmek için PCR malzemenin, evsel atıklardan nasıl geri dönüştürülebileceğini gösteriyor.