Malzemeler

Açık sistem - Nitelikli standart granüller

ARBURG Plastic Freeforming'in (APF) benzersiz bir özelliği, geleneksel enjeksiyon kalıplamada kullanılanlara benzer plastik granüller kullanabilmenizdir. Bu sayede çok çeşitli nitelikli orijinal malzemeler kullanabilirsiniz.

Açık freeformer sisteminin malzeme çeşitliliği, sadece kendi plastiklerinizi işlemenize değil, aynı zamanda proses yönetimini optimize etmenize veya sürekli olarak genişlettiğimiz bir malzeme veri tabanına erişmenize olanak sağlar. Kurulum işleminden sonra manuel çaba harcamadan yıkanan destek malzemesinin yardımıyla, arka kesimler ve karmaşık geometriler de geliştirilebilir. Böylece tasarım, fonksiyon ve malzeme kullanımında tamamen yeni imkanlar sağlıyoruz.

Malzeme piramidi
Malzeme piramidi freeformer ve APF yöntemi ile hangi malzemelerin işlenebileceğini açıkça göstermektedir. Belirtilen plastiklerin çoğu, bizim tarafımızdan ve müşterilerimiz tarafından sistemlerimizde kullanılmak üzere zaten kalifiye edilmiştir. Bunlar freeformer'lar ile işlenebilir. Malzeme veri tabanımız büyümeye devam ediyor, bu sayede sistemlerimizin kullanımının temeli sürekli genişliyor.

TPU

Elektrik iletkenliği olan yassı kablo
Malzeme: TPU WT 65 S 720/1
Katman yüksekliği: 0,2 mm
Üretim süresi: 1:45 saat

Parçanın esnek bandını elektriksel olarak iletken hale getirmek için iletken hatlar entegre edilmiştir. Yassı kablo, karbon içeren yumuşak TPU malzemeden yapılmıştır, LED takılıdır. Bu, iki bileşenli fonksiyonel parçası aynı anda hem esnek hem de elektriksel olarak iletken hale getirir.

TPE

Fonksiyonel el ortezi
Malzeme: SEBS Medalist M0-12130H
Katman yüksekliği: 0,2 mm
Üretim süresi: 23 saat

TPE-S'den üretilmiş bir fonksiyonel el ortezinin test numunesi için standart granül, ABD'de tıbbi teknolojide kullanım için FDA onaylıdır. Birden fazla malzemeden katkılı üretilmiş el ortezleri geniş kapsamlı olarak kişiye özel şekilde uyarlanabilir. Bu, örneğin, fazla yük binen bölgelerin hedeflenen güçlendirilmesi, elastik fonksiyonel elemanların uygulanması veya basınç noktalarını önlemek için TPE kullanımıyla eli koruyan "dolgu" için geçerlidir.

PP

Kablo kıskacı
Malzeme: PP (Moplen)
Katman yüksekliği: 0,21 mm
Üretim süresi: yaklaşık 2 saat

Standart PP ve ilgili taşıyıcı malzeme armat 12 ile, filigran yapısı (örn. esnek menteşe gibi) ve enjeksiyon kalıplamaya özgü klik etkisi ile tamamen fonksiyonel kablo kıskaçları katkılı üretilebilir. Daha sonra bir su banyosunda çözülen destek malzemesi, aynı zamanda PP gibi yarı-kristal malzemelerden filigran, ancak aynı zamanda esnek parçaların üretilmesini sağlar.

Çözünür polimer

Tabletler
Malzeme: Bireysel ilaçlar için selüloz bazlı çözünür polimer
Katman yüksekliği: 0,2 mm
Üretim süresi: yaklaşık üç dakika

Norwich'deki Doğu Anglia Üniversitesi Fen Bilimleri Eczacılık Fakültesi ile ortaklaşa yürütülen bir proje, aktif bileşenlerin salınımını kontrol eden ve kolaylaştıran çoklu aktif bileşenlere sahip tabletler üretmek için freeformer kullanımına odaklanmaktadır. Emilebilir malzeme yardımıyla, her hasta için bireysel bir ilaç mümkün hale gelir. Tabletler fonksiyonel bir geometriye sahiptir ve karmaşık mikro yapılar üzerinden çeşitli ilaçları farklı sektörlere entegre eder. Böylece, aynı anda uygulanan, ancak 24 saatlik bir süre içinde salınan birkaç aktif bileşen tek bir tablette birleştirilebilir. Bu tür ürünlerin üretimi için geleneksel üretim yöntemi, çok kademeli ve buna bağlı olarak zaman alıcı ve masraflı bir proses olacaktır ve çok fazla artık, tekrar kullanılamayacak malzemeler oluşacaktır.

PC/ABS

İki bileşenli tutucu
Malzeme: PC/ABS ve TPU (70 Shore AU)
Katman yüksekliği: 0,2 mm
Üretim süresi: 26 saat

Yüklenebilen elastik iki bileşenli parça, montaj olmadan tek bir işlemde üretilir. Yumuşak bileşen, enjeksiyon kalıplama aletinden parçaları çıkarmak için basınçlı hava ile genişletilir. freeformer 300-3X'in üç boşaltma ünitesiyle kullanımı, tertibatlar ve montaj yardımcıları gibi işletim maddelerinin endüstriyel katkılı üretimini daha da kolaylaştırır: Parçalar, ek montaj çalışması olmadan tek adımda oluşturulur.

Tıbbi PLA

Kafatası kemikleri
Malzeme: Tıbbi PLA
Katman yüksekliği: 0,27 mm
Üretim süresi: yaklaşık 45 dakika

İmplant, belirli bir süre boyunca vücutta tamamen çözünen granüler tıbbi polilaktitten (PLA) oluşmaktadır. ARBURG Plastic Freeforming'in (APF) özellikle ilgili hastaya özel tıbbi teknoloji tasarımı için yüksek potansiyeli, özellikle yüz ve kafatası kemikleri için kişiye özel uyarlanmış implantlar örneği ile gösterilmiştir. Emilebilir implantların, iyileştikten sonra cerrahi olarak çıkarılması gerekmez. Ayrıca, örneğin reddetme reaksiyonlarını minimize etmek için plastik granüle anti-inflamatuar maddeler eklenebilir. Malzemenin vücutta doğru zamanda çözünmesi için malzeme türünün seçimi çok önemlidir.