Parça durumu

Kolay başlama karmaşık işlemler

Verimli üretim çoğunlukla karmaşık süreç çevrimleri gerektirir. Bunları daha kolay ve güvenli hale getirmek için, SELOGICA kumanda "parça durumu" işlevi ile kullanışlı bir araç sunar. Özellikle kesintilerden sonra yeniden başlatma bu sayede önemli ölçüde daha hızlı olur - zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Bunun temeli, standart arayüzün EUROMAP 67'ye göre fonksiyon kapsamının çok ötesine geçen genişletilmiş bir sinyal alışverişidir. Sistem bileşenleri, kesintiye uğrayan süreç çevrimi sırasındaki konumlarını otomatik olarak algılar ve kendi kendilerine doğru yerden devam edebilir.

Bunu size biz sunuyoruz

  • Genişletilmiş sinyal alışverişi: EUROMAP 67'ye göre standart robot arayüzüne kıyasla önemli ölçüde daha yüksek fonksiyon kapsamı
  • Akıllı sistem: Makine und robot sistemi, yerleştirilen parça, ön enjeksiyon parçası veya hazır parçanın nerede bulunduğunu her zaman bilir
  • Kullanıcı için pratik yardım: Proses çevriminde ve özelleştirilebilir durum göstergelerinde entegrasyon için özel semboller
  • Kolay başlama: Sistem bileşenleri kesintiden sonra süreç çevriminde doğru yerden otomatik olarak başlar
  • Hızlı başlama kaynakları korur: Uzun durma zamanı nedeniyle eriyiğin termal ayrışma riski azalır
  • Hızlı başlama maliyetleri düşürür: Sistem bileşenlerinin manuel sıfırlanması nedeniyle zaman kaybı olmaz
  • Boşaltmadan kaçınmak maliyetleri düşürür: Özellikle filigranlar ve pahalı yerleştirilen parçalarda
  • Bireysel müdahale seçenekleri: Karmaşık süreç çevrimlerini de takip edin ve gerektiğinde doğru yere müdahale edin