aXw Control ReferencePilot

Regülasyonlu müteakip basınç, yüksek kaliteli enjeksiyon parçaları sağlar

Tutarlı bir şekilde optimum kalıplanmış parça kalitesi için makine kumandasının bir özelliği olan ReferencePilot'u kullanabilirsiniz. Yeniden baskı, aletteki basınç işleyişine dayanarak çok hassas bir şekilde düzenlenir. Eriyikteki viskozite dalgalanmaları gibi parazit değişkenleri parça kalitesi üzerindeki etkilerini kaybeder.

ReferencePilot'un arkasındaki fikir, yüksek kaliteli enjeksiyonla kalıplanmış bir parçanın alet iç basınç eğrisini kaydetmek ve bunu bir ayar noktası eğrisi olarak kullanmaktır. Ayrıca ayarlayıcının ayar davranışı belgelenir.

Önemli noktalar

  • Müteakip basınç aşaması esnasında alet içerisinde aynı kalan basınç akışı sayesinde sabit parça kalitesi
  • Önemli ölçüde azalan çalıştırma çevrimi sayısı
  • Nominal değer eğrilerini kolay bir şekilde tespit etme
  • Regülatörün konforlu parametrelendirmesi