arburgXvision: Plastik ve geri dönüşüm

12. yayınımıza geri bakış

25.05.2022
Heyecan verici, bilgilendirici, biraz da şaşırtıcı: 12. arburgXvision yayınını kısaca böyle tanımlayabiliriz. Bu çerçevede, 19 Mayıs 2022'de Barlog Plastics GmbH Yönetici Ortağı Peter Barlog, ARBURG Satış ve Destek Genel Müdürü Gerhard Böhm ve ARBURG Uygulama ve Proses Geliştirme departmanından Dr. Müh. Philipp Kloke, "İnovasyonun itici gücü olarak plastikler - yeni malzemeler ve getirdikleri" konusunu tartışacak.

Başarılı bir yayın
Yayınlandıktan kısa bir süre sonra medya kütüphanesinden de erişilebilen canlı yayın, sosyal medyada 1.000'in üzerinde izleyici tarafından takip edildi. Takip eden süreçte (23.05.2022 itibariyle), ilgi gösteren yaklaşık 1.600 kişi, etkinliğin web sitesinde veya sosyal medya kanallarında programı izleme fırsatı buldu. Rakamlar ve heyecan verici izleyici soruları, bu arburgXvision yayınının da diğerleri gibi daha plastik dünyasını harekete geçiren önemli bir konuya temas ettiğini kanıtlıyor.

Yeni malzemeler, geri dönüştürülebilir malzemeler ve enerji
Plastik içermeyen bir dünyanın artık hayal edilemeyeceği tartışılmaz bir gerçek. Ancak, tüm uzmanların hemfikir olduğu gibi, plastik malzemeleri gelecekte daha akılcı ve ekonomik bir şekilde kullanmak için yapılması gereken çok şey var. Giderek daha fazla önem kazanan ve geçen zaman içinde tartışmacıların görüşlerine göre siyasete, topluma ve endüstriye kodunan bir konuyla karşı karşıya kaldık. Bu bağlam paralelinde, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve enerji sorunları hakkında da birçok konuşma yapıldı.

Lossburg'dan pratik bir örnek
Endüstriler Grup Müdürü Manuel Wöhrle, ARBURG'un Lossburg'daki merkezini ziyareti sırasında, yeni yöntemlerden ekonomik ve sürdürülebilir üretim için nasıl faydalanılabileceğini etkileyici bir şekilde açıkladı. Buna göre, fiberlerin tek tek boyutlarına göre kesildiği ve doğrudan eriyiğe beslendiği FDC yöntemini (Fiber Doğrudan Birleştirme) tanıttı. Bu sayede yalnızca CO2 emisyonları ve lojistik maliyetleri azaltılmakla kalmıyor, aynı zamanda bileşenler %30'a kadar daha hafif olabiliyor ve malzeme maliyetleri uygulamaya bağlı olarak %40 ila 60 oranında azaltılabiliyor.

Önceki tüm yayınlara dilediğiniz zaman www.arburgxvision.com web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.