Güvenlik açığı “Log4j”

ARBURG yazılımları etkilenmedi

16.12.2021
"Log4j" adlı kritik Zero-Day güvenlik açığı saldırganlara kod çalıştırma olanağı veriyor. 10 Aralık 2021, Cuma günü Alman Bilişim Güvenliği Kurumu (BSI) bu güvenlik açığının güvenlik risk derecesini geçmişi de kapsayacak biçimde yükseltti. Bu açık artık en yüksek kırmızı uyarı derecesinde bulunuyor.

ARBURG geliştirme ekibi satışta bulunan ve ürünlerimizde etkin olarak olarak kullanılan tüm Mainstream yazılımlarını inceledi. Yazılımlarımızın bu güvenlik açığını içermediğini doğrularız (16 Aralık 2021 günkü durum).