CDP Değerlendirmesinde başarılı prömiyer

Sınanmış Sürdürülebilirlik

28.04.2021
Açıkça ortaya koyduk: Carbon Disclosure Project (CDP) çerçevesinde Kategori "B" değelendirmesi ARBURG'un iklim koruması, ökoloji ve CO2 salımı konusunda diğer iş dalı temscillerine göre ortalama üzerinde iyi bir yerde bulunduğunu resmen doğrulamaktadır. Değerlendirme ayrıca, kısa süre önce yayınlanan sürdürülebilirlik raporu gibi, arburgGREENworld programının bir önemli yapı taşıdır.

Başarılı Prömiyer
ARBURG Sürdürülebilirlik Yöneticisi Bertram Stern değerlendirme sonucuna "ARBURG Carbon Disclosure Project'e ilk kez katıldı ve sonuçlardan beklentimizin üzerinde memnunuz" diyerek vurgu yapmaktadır. Bu bir yanda, şirketin onlarca yıldır firma çapında bir önemli rol oynayan, sürdürülebilirlik ve çevre koruması konusundaki çalışmalarının iyi bir yolda olduğunu göstermektedir. Diğer yandan ise, şirketin kendini bu konuda daha da iyileştirme potansiyelini göstermektedir.

Önlemler alınıyor, stratejilerin oluşturulması sürdürülüyor
"Management Alanı"nda "B" derecelendirmesi ARBURG'un iklim sorunlarına karşı eşgüdümlü önlemler aldığı ve bu bakımdan kendi stratejilerini oluşturduğu anlamına gelmektedir. Böylece ARBURG Avrupa şirketler ortalaması (C seviyesi) ve makine üreticisi şirketler ortalamasından (D seviyesi) daha yüksek derecelendirilmiştir.

Hedef: Her zaman daha iyi olmak
ARBURG'un CDP derecelendirmesi hedefleri için, Bertram Stern şunları söylüyor: " 'B' Management Seyiyesi'ni 2021 yılında da koruyacağız, ve olabilen yerlerde daha da iyileştireceğiz. Doğrudan etki edebildiğimiz salımları daha azaltacağız ve bir sürdürülebilirlik stratejisini, özellikle tedrarikçilerimiz için, Supply Chain Management sistemimize tümleştireceğiz"

CDP: İklim değişimi, Su ve Ormanlar için dünya çapında veriler
2000 yılında Londra'da kurulan, bir uluslarlarası Non-Profit-Organisation olan Carbon Disclosure Project (CDP) şirket ve kurumlardan İklim değişimi, Su ve Ormanlar başlıkları altında üç konuda küresel çapta çevre verileri toplamakta ve yayınlamaktadır.