System komputera nadrzędnego (ALS)

Nasze modułowe narzędzie do zarządzania produkcją ustanawia nowy standard w systemach zarządzania produkcją (MES) przeznaczonych do produkcji wtryskowej. System komputera nadrzędnego ARBURG (ALS) umożliwia planowanie i sterowanie całą produkcją. Dzięki temu osiąga się wysoką jakość produktu i krótsze przestoje.

 

System ALS jest ukierunkowany na Państwa potrzeby; może być rozbudowywany w zależności od wielkości produkcji. Bez trudu dostrzegą Państwo możliwości wprowadzenia ulepszeń, co pozwoli zoptymalizować produkcję. W dowolnym momencie można ustalić parametry realizowanych zleceń roboczych, zmian oraz jakości produkcji. Wysoką niezawodność realizacji dostaw można uzyskać, gdy na podstawie wiarygodnych danych zostaną optymalnie wykorzystane dostępne zdolności produkcyjne.

Cechy szczególne

  • Przejrzystość – centralne zarządzanie danymi dotyczącymi wyrobów, form wtryskowych i materiałów
  • Koordynacja – zbieranie za pomocą Internetu parametrów procesowych, komunikatów alarmowych oraz danych dotyczących stopnia realizacji zleceń i stanu maszyn
  • Optymalne wykorzystanie maszyn dzięki dokładnemu planowaniu czasu ich pracy
  • Stałe ustalanie parametrów dotyczących realizowanych zleceń, zmian i jakości produkcji
  • Indywidualna integracja maszyn – od łączenia za pomocą prostych modułów we/wy do łączenia przy użyciu standardowych złączy

Przykłady z praktyki produkcyjnej

Większa przejrzystość
Od smartfonu do dużego płaskiego ekranu w hali produkcyjnej. System ALS umożliwia konfigurację indywidualnych ekranów informacyjnych – opartych na przeglądarce internetowej i całkowicie niezależnych od systemu operacyjnego. W zależności od miejsca i celu użycia można zestawiać dowolną liczbę ekranów informacyjnych, np. dotyczących sytuacji produkcyjnej na podstawie zleceń.

Koordynacja konserwacji
System ALS umożliwia dokumentację całego okresu eksploatacji maszyn, form wtryskowych i pozostałego wyposażenia – na długo i niezawodnie. Liczba wyprasek, godziny pracy, procesy przezbrajania są automatycznie rejestrowane i bezpośrednio zapisywane. Termin wykonania czynności konserwacyjnych jest nadzorowany – użytkownik jest informowany w odpowiednim czasie.

Dokumentacja zgodna z zasadami GMP
Wychodząc z centralnego układu sterowania, użytkownik definiuje za pomocą systemu ALS tylko jeden zatwierdzony program pracy wtryskarki dla określonego zestawienia produkcyjnego. Dokumentacja procesu, zgodna z zasadami GMP, jest realizowana niemal całkowicie bezpłatnie – od bieżącego protokołowania parametrów procesowych do szczegółowego śledzenia partii produkcyjnej.