Rozdzielacze strumieni

Łączenie różnych materiałów w wielofunkcyjne elementy podczas jednej operacji produkcyjnej jest domeną przetwórstwa tworzyw sztucznych. Dobrym przykładem są rozdzielacze strumieni w głowicach prysznicowych. Dzięki elastycznym dyszom z ciekłego silikonu, zintegrowanym w sztywnym korpusie z tworzywa PBT, można łatwo usuwać osady z kamienia.

Rozdzielacze strumieni do głowic prysznicowych są automatycznie produkowane, sprawdzane i pakowane na linii produkcyjnej z elektryczną dwukomponentową wtryskarką ALLDRIVE. Dzięki temu możliwa jest efektywna produkcja seryjna skomplikowanego połączenia twardego i miękkiego tworzywa.

Cechy szczególne

  • Produkt końcowy gotowy do użycia – wtrysk tworzywa, sprawdzanie i pakowanie odbywa się automatycznie w ramach jednej operacji
  • Efektywne wykorzystanie materiału – produkcja wyprasek bez wlewków za pomocą systemów gorąco- i zimnokanałowych
  • Wysoka jakość – sprawdzanie drożności dysz z ciekłego silikonu oraz ilości wtryskiwanego tworzywa
  • Centralne monitorowanie – automatyzacja procesu i sterowanie urządzeniami peryferyjnymi zintegrowane w układzie sterowania SELOGICA
  • Kompleksowa realizacja projektów – ARBURG oferuje kompletne linie produkcyjne, składające się z wtryskarki i urządzeń umożliwiających automatyzację procesu oraz urządzeń peryferyjnych

Podstawowe dane

Rozdzielacze strumieni
Gniazda: 2 + 2
Masa wypraski: 43.3 g
Materiał: PBT GF 30 + LSR
Czas cyklu: 40 s

Technika

Wtryskarka
Rozdzielacze strumieni do głowic prysznicowych są produkowane z tworzyw PBT i LSR na dwukomponentowej wtryskarce elektrycznej ALLROUNDER 570 A, wyposażonej w dwie jednostki wtryskowe o wielkości 170. Podczas cyklu trwającego 40 s wytwarzane są dwie wypraski wstępne i dwa gotowe elementy o niezmiennie wysokiej jakości.
do wtryskarki elektryczne

Manipulator
W przypadku połączeń tworzywa twardego z tworzywem miękkim, np. w rozdzielaczu strumienia, korzystne jest zastosowanie urządzeń przenoszących. Manipulator MULTILIFT V przekłada wypraski wstępne w formie wtryskowej. Wyjmuje gotowe wypraski i przenosi je najpierw na stanowisko chłodzenia, wyposażone w optyczny układ sprawdzania.
do manipulatory liniowe

Technologie

Wtrysk wielokomponentowy
Podczas przetwórstwa termoplastów i LSR w jednej formie wtryskowej dużym wyzwaniem jest zapewnienie wymaganej izolacji termicznej. Schładzając tworzywo PBT, należy zapewnić wysoką temperaturę niezbędną do sieciowania ciekłego silikonu. Dlatego w celu automatycznej realizacji technologii korzystne jest zastosowanie urządzeń przenoszących.
do technologie

Wtrysk ciekłych silikonów (LSR)
W celu bezwypływkowej produkcji wyprasek bezpośrednio wtryskuje się korpus z tworzywa PBT oraz dysze z ciekłego silikonu, korzystając z systemów gorąco- i zimnokanałowego. Dzięki temu nie powstaje odpad. Efektywne stosowanie materiału zapewnia także zoptymalizowany układ opróżniania beczek na instalacji dozowania LSR.
do technologie

Branża

Wtrysk wyrobów technicznych
Wtrysk wyrobów technicznych umożliwia produkcję precyzyjnych elementów do różnych zastosowań. Produkcja rozdzielaczy strumieni jest przykładem całkowitej automatyzacji form wtryskowych i skomplikowanych operacji.
do branża

Partnerzy

Forma wtryskowa:Rico
Instalacja dozująca LSR:2KM
Stanowisko chłodzenia:Barth
System kamer:Fuchs
Linia do pakowania:AVT