Lina napinająca

Produkcja seryjna „na żądanie” z licznymi wariantami

Przemysł 4.0 — pragmatyczny program: to, jak różne warianty części można produkować seryjnie w sposób ekonomiczny, można wyraźnie zauważyć na przykładzie elastycznych lin napinających. Dzięki inteligentnej budowie produktu i formy wtryskowej, elastycznemu rozwiązaniu „pod klucz” oraz bezpośredniemu sterowaniu procesami powstają produkty zindywidualizowane od wtrysku do wtrysku.

Długość, kolor oraz końce liny napinającej (hak lub ucho) można dowolnie dobierać i zgodnie z wymaganiami klienta konfigurować na terminalu. Za pomocą protokołu komunikacyjnego OPC UA zlecenie jest bezpośrednio przesyłane do centralnego układu sterującego SELOGICA. Następnie kompaktowa linia produkcyjna „pod klucz” powiązana z pionową wtryskarką ALLROUNDER 375 V produkuje różne warianty części „na żądanie” – całkowicie bez przezbrajania. W praktyce przemysłowej takie zastosowanie przeznaczone jest do konfekcjonowania kabli na potrzeby branży samochodowej.

Cechy szczególne

  • Zindywidualizowana produkcja „na żądanie”: zmiana wariantów od wtrysku do wtrysku, bez przezbrajania
  • Transformacja cyfrowa: wymagania klientów są uwzględniane online w biegnącym procesie wtrysku
  • Inteligentna budowa produktu i formy wtryskowej: wielofunkcyjna forma wtryskowa z myślą o wszystkich wariantach mocowania
  • Elastyczny robot sześcioosiowy: automatyczne przycinanie do wymaganej długości liny
  • Kompaktowa linia produkcyjna „pod klucz”: automatyzacja zintegrowana z powierzchnią zamontowania maszyny

Główne dane

Lina napinająca
Liczba gniazd: 4
Masa wypraski: 13,5 / 14 g
Materiał: PP GF 30
Czas cyklu: 35 s

Technika

Typ wtryskarki
Liny napinające obtryskiwane są w pionowej wtryskarce ALLROUNDER 375 V. Forma wtryskowa z 4 gniazdami posiada 2 gniazda na ucho i 2 na hak. W ten sposób można wytwarzać kombinacje hak/hak, hak/ucho i ucho/ucho. Sterowanie wybranymi w danej sytuacji gniazdami odbywa się poprzez dysze gorącego kanału.
do wtryskarek pionowych

Manipulator
Manipulatory wieloosiowe są maksymalnie elastyczne w kwestii wykonywania ruchów i wyróżniają się wysoką funkcjonalnością na niewielkiej przestrzeni. W przypadku pionowej wtryskarki ALLROUNDER V zastosowanie manipulatora umożliwia dostęp do formy wtryskowej od tyłu. W ten sposób można odpowiednio do zlecenia umieścić końce liny w gniazdach.
do manipulatorów wieloosiowych

Technologia i know-how

Obtrysk wkładek
Liny napinające są przycinane z rolki do długości zgodnej z wymaganiami klienta, a końce plisowane podczas obróbki plazmowej. Przekazywanie elastycznych insertów wykonuje robot sześcioosiowy, który przyporządkowany jest do powierzchni zamontowania maszyny w sposób oszczędzający miejsce.
do technologii

Doradztwo
Na pierwszym miejscu jest wspólny cel: przede wszystkim rozwiązanie najlepsze pod względem ekonomicznym. Do tego wymagana jest wszechstronna wiedza specjalistyczna. Jako partner technologiczny i systemowy jesteśmy w tym zakresie dobrze przygotowani i możemy w gruntowny sposób zapewnić pomoc w realizacji Państwa wymagań.
do doradztwa na temat rozwiązań „pod klucz”
do Przemysłu 4.0

Branża

Przemysł samochodowy
Większa różnorodność wariantów, krótsze cykle życia produktów, większe zindywidualizowanie: produkcja seryjna uwzględniająca różnorodność wariantów lin napinających pokazuje, jak można w sposób ekonomiczny i „na żądanie” włączyć w proces wymagania klientów. Jako partner technologiczny i systemowy realizujemy pragmatyczne rozwiązania w ramach Przemysł 4.0 związane z transformacją cyfrową.
do branży

Elektronika
Zmiana wariantów od wtrysku do wtrysku, bez przezbrajania: w pełni zautomatyzowane konfekcjonowanie i obtrysk elastycznych lin napinających pokazuje w sposób prototypowy, w jaki sposób można efektywnie produkować różne rodzaje kabli. W kompaktowym rozwiązaniu „pod klucz” produkcja przebiega z zachowaniem jakości na tym samym, wysokim poziomie, a logistyka staje się łatwiejsza.
do branży

Partnerzy

Doprowadzanie linyLeicht
Obróbka plazmowaplasmatreat
Forma wtryskowaStraberger