Uniwersalne stanowisko robota

Elastyczna automatyzacja produkcji

Nasze stanowiska robotów zostały skonstruowane z myślą o uniwersalnym stosowaniu na wielu maszynach. Istnieje możliwość modułowego rozszerzania ich podstawowej konstrukcji za pomocą standardowych złączy, a tym samym łatwego dostosowywania. Daje to Państwu pełną swobodę tworzenia dowolnych konfiguracji umożliwiających również ekonomiczne automatyzowanie produkcji małoseryjnej.

 

Instalacja nowego stanowiska robota nie wymaga wielkiego nakładu pracy. Wystarczy odpiąć kilka złączy i przetransportować automat na następne stanowisko pracy. Ponieważ w obrębie stanowiska punkty odniesienia nie ulegają zmianie, zachodzi wyłącznie konieczność ustawienia na nowo parametrów akcji manipulatora w momencie wejścia do formy wtryskowej.

Cechy szczególne

  • maksymalna elastyczność stosowania: automatyzacja nie zależy już od samej maszyny
  • stanowiska robota możliwość niemal dowolnego konfigurowania i ustawiania
  • możliwość łatwego dostosowywania wyposażenia stanowisk robota również w późniejszym czasie
  • minimalny nakład pracy przy przezbrajaniu: nieliczne złącza pomiędzy maszyną a stanowiskiem robota oraz znormalizowane, łatwo wymienialne chwytaki
  • programowanie i zmiana samodzielne programowanie i szybkie automatyczne ustawianie zrobotyzowanych procesów za pomocą panelu sterowania SELOGICA lub GESTICA