aXw Control PressurePilot

Bionicznie zoptymalizowana regulacja ciśnienia zwiększa powtarzalność

Nasz PressurePilot z bionicznie zoptymalizowaną regulacją ciśnienia podczas przełączania z ciśnienia wtrysku na ciśnienie dotłaczania ma decydujące zalety: Zwiększa się okno procesowe dla solidnej i powtarzalnej technologii wtrysku. Unika się powstawania zadziorów i niedopełnień.

PressurePilot zapewnia płynne przejście ciśnienia bez zaniżania docelowego ciśnienia dotłaczania. Dzięki temu nie występują spadki ciśnienia w systemie rozdzielaczy lub w pustych przestrzeniach, które mogłyby prowadzić do zatrzymań na przedzie stopu. Rezultatem jest stałe wypełnienie formy i lepsze wyważenie - szczególnie w przypadku form wielogniazdowych.

Cechy szczególne

  • Łatwe ustawienie - automatyczne obliczanie przejścia ciśnienia
  • Wyższa dokładność regulacji i większe okno procesowe
  • Równomierne wypełnienie formy i lepsze wyważenie
  • Stałe masy wyprasek przy formach wielogniazdowych