Smarowanie zależne od wydajności

Konserwacja w razie potrzeby

Oszczędność czasu pracy i środków smarnych: W przypadku smarowania zależnego od wydajności, interwały konserwacji nie są definiowane tylko na podstawie godzin pracy lub ilości cykli, lecz są obliczane indywidualnie zależnie od ustawionych sił, prędkości, ścieżek i czasów.

Smarowanie zależne od wydajności stosujemy w serwo osiach o napędzie serwoelektrycznym naszych manipulatorów MULTILFT oraz w kolanowych układ zamykania naszych elektrycznych i hybrydowych wtryskarek ALLROUNDER. Minimalny nakład pracy związanej z konserwacją przy kolanowych układach zamykania zapewniają ponadto automatyczny, centralny system smarowania oraz miejsca smarowania smarem stałym połączone i wyprowadzone w jednym centralnym punkcie poza osłonami. Ponieważ smarowanie podzespołów może odbywać się w trakcie pracy maszyn, bez konieczności przerywania produkcji, zwiększa to również ich dyspozycyjność.

Cechy szczególne

  • Rzadsze smarowanie – mniej konserwacji
  • Aspekt środowiskowy: Zmniejszenie zużycia środków smarnych
  • Redukcja kosztów zakupu i utylizacji środków smarnych
  • Zwłaszcza przy kolanowych układach zamykania: Centralne smarowanie olejem i smarem umożliwia konserwację podczas pracy