Konserwacja zapobiegawcza

Reduced maintenance costs, increased availability

System sieci naszej technologii maszyn działający w czasie rzeczywistym i inteligentne analizy danych stanowią podstawę konserwacji prewencyjnej (konserwacja zapobiegawcza). Minimalizuje to nakład pracy związanej z konserwacją, zapewniając jednocześnie długie, stabilne i bezusterkowe czasy pracy.

Smarowanie zależne od wydajności

Smarowanie zależne od wydajności

Oszczędność czasu pracy i środków smarnych: W przypadku smarowania zależnego od wydajności, interwały konserwacji nie są definiowane tylko na podstawie godzin pracy lub ilości cykli, lecz są obliczane indywidualnie zależnie od ustawionych sił, prędkości, ścieżek i czasów. więcej...

Monitorowany generator próżni

Monitorowany generator próżni

Większa niezawodność i mniej nieplanowanych zakłóceń produkcji: system sieciowy wtryskarek ALLROUNDER, pracujący w czasie rzeczywistym, umożliwia również monitorowanie stanu elementów. Zamontowaliśmy je przykładowo w generatorach próżni naszych manipulatorów MULTILIFT V i MULTILIFT SELECT. więcej...