Manipulator Picker

Wyjmowanie wlewków

Nasze pionowe manipulatory Picker w sposób ekonomiczny umożliwiają wprowadzenie zautomatyzowanego wyjmowania wyprasek i dzięki licznym opcjom zwiększają elastyczność produkcji. Ponieważ zajmują mało miejsca, nie przeszkadzają w montażu formy wtryskowej. Czas wprowadzania do formy w celu wyjęcia wlewka pozostaje efektywnie krótki.

Serwoelektryczny manipulator INTEGRALPICKER V o pionowej osi działania jest szybko wprowadzany do formy wtryskowej. Dzięki trzem osiom o napędzie serwoelektrycznym pracuje szybko i precyzyjnie. Do zalet manipulatora należą: równoległe, dowolnie programowane ruchy, duża dynamika, powtarzalność i efektywność energetyczna. W celu porównania podczas produkcji mikroprocesorów wydajności elektrycznego manipulatora INTEGRALPICKER V z wydajnością manipulatora pneumatycznego INTEGRALPICKER V był eksploatowany także w trybie pracy pneumatycznej. W wyniku porównania stwierdzono, że podczas cyklu trwającego 15,55 s manipulator elektryczny pracuje o ok. 9 proc. szybciej niż manipulator pracujący w trybie pneumatycznym, co odpowiada rocznemu wzrostowi wydajności produkcji o 93 782 wyprasek.

Cechy szczególne

  • Wyraźnie krótszy czas wprowadzenia do formy niż w przypadku manipulatorów pneumatycznych
  • Dynamiczna oś pionowa o maksymalnym przyspieszeniu 20 m/s²
  • Równoległe ruchy wykonywane w funkcji drogi, o dużej powtarzalności
  • Łatwy montaż formy wtryskowej od góry
  • Krótki czas programowania dzięki funkcji uczenia się
  • Alternatywna umożliwiająca dozbrojenie: autonomiczne urządzenie z zewnętrznym układem sterowania maszyny

Przykłady zastosowań

Klipsy do długopisów
Elektryczna wtryskarka ALLROUNDER 470 E, o sile zamykania 1000 kN, z 24-gniazdową formą wtryskową produkuje klipsy do długopisów, o masie 1,15 g, z tworzywa ABS w cyklu trwającym 22 sekundy. Wlewki wyjmowane są przez elektryczny manipulator INTEGRALPICKER V. Można go programować za pomocą układu sterowania SELOGICA, co skraca czas przezbrajania.