Technologia APF

ARBURG Plastic Freeforming (APF) i freeformer

ARBURG Plastic Freeforming (APF) i freeformer zaprojektowaliśmy specjalnie jako otwarty system. Indywidualne możliwości ustawień w procesie produkcji wynikają przy tym z wpływu budowy warstwowej przez rozkładanie warstw, wielkość kropli i regulację procesu.

W ten sposób można precyzyjnie dostosować właściwości elementów wyprodukowanych metodą addytywną. Kwalifikowane granulaty standardowe, stosowane w technologii wtrysku oraz własne materiały kwalifikowane można bez ograniczeń przetwarzać na urządzeniu freeformer.

Cechy szczególne

  • Układ sterujący High-End z wielofunkcyjnym monitorem dotykowym w technologii komputera przemysłowego
  • Intuicyjnie zrozumiały panel sterowania oraz automatyczne oprogramowanie Slicing do przetwarzania danych również w trybie zdalnym urządzenia freeformer
  • Stosowanie materiałów oryginalnych, na przykład w odniesieniu do odporności na starzenie lub dopuszczenie FDA, brak drogich materiałów specjalnych
  • Przetwarzanie specjalnych kompozytów materiałowych
  • Połączenie materiałów i kolorów – również jako obciążalne połączenie twarde-miękkie, wydajne stosowanie materiałów
  • Proces bez emisji i pozostałości – aktywne odsysanie nie jest wymagane
  • Wysoka jakość części – optymalizacja części na podstawie najmniejszej kropli
  • Możliwość stosowania materiałów podtrzymujących rozpuszczalnych w wodzie
  • Doradztwo ze strony doświadczonych specjalistów od zastosowań ARBURG oraz opieka profesjonalnej i gęstej sieci serwisowej

freeformer 200-3X i 300-3X

Różne modele i wersje wykonania naszych urządzeń freeformer różnią się liczbą jednostek dozujących, wielkością komory roboczej oraz możliwościami wytwarzania elementów wielokomponentowych ze strukturami nośnymi i bez, automatyzacją i integracją w projekty „pod klucz” oraz ruchami osi wspornika elementu. Wszystkie urządzenia freeformer mają jedną cechę wspólną: otwierają niezliczone możliwości w produkcji przemysłowej i addytywnej ze znanymi kwalifikowanymi granulatami standardowymi oraz bez drogich materiałów specjalnych.

freeformer 200-3X
Nasz pierwszy freeformer jako system standardowy z dwoma jednostkami dozującymi i wspornikiem elementu z trzema osiami. Produkcja elementów ze złożonymi wymiarami z dwóch materiałów i/lub konstrukcjami nośnymi jest bez problemu możliwa w tym wariancie systemu.

freeformer 300-3X
Dla wszystkich, którzy potrzebują więcej miejsca w komorze roboczej na większe elementy. Z maksymalnie trzema jednostkami dozującymi oraz komorą roboczą większą o 50 procent, co zapewnia jeszcze większą indywidualność i funkcjonalność. Również tutaj wspornik elementu działa z trzema łączonymi ruchomymi osiami, zapewniając większą swobodę w konstruowaniu części.

Spojrzenie na technologię

Pod względem technologicznym pracujemy stale nad dalszym usprawnianiem naszych urządzeń freeformer, a tym samym również technologii APF. W naszej pracy skupiamy się przy tym głównie na poszerzeniu zastosowań naszych systemów oraz na możliwości automatyzacji i sieciowania w technice informatycznej naszych urządzeń freeformer. W przypadku połączonych metod z technologią wtrysku oraz przez automatyzację procesów produkcyjnych w przemysłowej produkcji addytywnej.

Gniazdo produkcyjne z całkowicie automatycznym urządzeniem freeformer
AM Factory to rozwiązanie firmy ARBURG, zaprezentowane po raz pierwszy na targach w Hanowerze w 2019 roku, dzięki któremu automatyczne urządzenia freeformer w przyszłości będą mogły indywidualizować ekonomicznie i z możliwością identyfikacji produkty seryjne. Można je podłączyć przez złącze OPC-UA do systemu MES lub Scada i zastosowań w urządzeniach pod klucz połączonych siecią techniki informatycznej.

freeformer 300-4X: Przetwarzanie włókien bezkońcowych
W technologii APF wkrótce pojawi się możliwość produkowania addytywnie obciążalnych elementów funkcyjnych z lokalnym wzmacnianiem włókien. W tym celu na bazie freeformer 300-3X opracowano nowe urządzenie freeformer 300-4X z czteroosiowym wspornikiem elementu. Poza tym ma trzy jednostki dozujące, ale dodatkowo jest wyposażony w nową oś obrotu i jednostkę doprowadzania włókien. Umożliwia to przetwarzanie zewnętrznie doprowadzanych włókien bezkońcowych ze szkła lub węgla, aby precyzyjnie wzmocnić elementy.