System freeformer

Od mikroskopijnych kropel do w pełni funkcjonalnego podzespołu

Przemysłowa produkcja addytywna podzespołów funkcyjnych stawia wysokie wymagania: W jej zakres wchodzi szeroka gama oryginalnych tworzyw, kombinacji materiałów i kolorów, jak również wysoka jakość i wytrzymałość tych podzespołów. Do tych celów są niezwykle wskazane indywidualne opcje ustawiania procesu produkcji.

W tym też celu opracowaliśmy technologię APF (ARBURG Plastic Freeforming) firmy ARBURG oraz urządzenie freeformer połączone w otwarty system. Zastosowanie mikroskopijnych kropel jako materiału podstawowego umożliwia elastyczne wykonywanie ustawień. Na wielkość kropel i przebieg procesu można wpływać w sposób celowy. Dzięki temu zyskują Państwo swobodę optymalizacji właściwości produkowanych addytywnie elementów oraz przetwarzania własnych materiałów.
prenumerata newslettera

Cechy szczególne

  • Indywidualność: różne wielkości z dwoma lub trzema jednostkami dozującymi
  • Unikatowość: produkcja elementów funkcyjnych z wysokiej jakości granulatów standardowych – jako kompleksowe obciążalne połączenie twarde-miękkie
  • Wysoka jakość: zamknięcie dyszy taktowane przez układ piezoelektryczny zapewnia wysoką jakość części
  • Zakres: rozszerzająca się baza danych materiałów w połączeniu z ustawieniami procesów przetwarzania różnych termoplastów amorficznych i częściowo skrystalizowanych
  • Otwarty system: dowolne programowanie procesu — od warstwowego rozkładu geometrycznego aż do zadozowanego tworzywa i pozycjonowania kropel
  • Dostosowanie: łatwe i szybkie stosowanie zmodyfikowanych materiałów oryginalnych, np. w lotnictwie i technice medycznej

Pobieranie

Prospekt: freeformer (angielska) (PDF - 3,1 MB)
Prospekt: freeformer All-in Package (angielska) (PDF - 1,2 MB)
ARBURG Success Story: UEA School of Pharmacy – Personalised Medication (angielska) (PDF - 0,3 MB)
ARBURG Success Story: Face Masks (angielska) (PDF - 0,3 MB)
ARBURG Success Story: MOSCA – Serial Production with 3D Printing (angielska) (PDF - 0,3 MB)
ARBURG Success Story: Grippers for Robotic Systems (angielska) (PDF - 0,3 MB)
ARBURG Success Story: SAMAPLAST – Implants from original materials (angielska) (PDF - 0,3 MB)
freeformer Application Note: living hinges (angielska) (PDF - 0,2 MB)
Czasopismo dla klientów today 75, str. 20–21, „freeformer: Tworzenie wartości dodanej przez swobodę projektową” (angielska) (PDF - 4,8 MB)
Czasopismo dla klientów today 75, str. 22–23, „Freudenberg: Otwarty system zapewniający większą indywidualność” (angielska) (PDF - 4,8 MB)
Czasopismo dla klientów today 74, str. 15–17, „tesa: freeformer do nowoczesnych zastosowań przy klejeniu” (angielska) (PDF - 3,6 MB)
Czasopismo dla klientów today 73, str. 20-21, „Direct Manufacturing Research Center: Intensywna działalność badawcza z dwoma maszynami freeformer“ (angielska) (PDF - 4,2 MB)
Czasopismo dla klientów today 70, str. 18-19, „Samaplast: Produkcja addytywna jako technologia uzupełniająca dla prototypów i małych serii” (angielska) (PDF - 4,3 MB)
Expert article magazine Kunststoffe "Layered Functional Parts on an Industrial Scale" (angielska) (PDF - 0,4 MB)

Sposób działania

ARBURG Plastic Freeforming (APF)
Technologia APF przewiduje topienie wyselekcjonowanych standardowych granulatów w sposób charakterystyczny dla wtrysku i rozprowadzanie ich w postaci mikroskopijnych kropel. Im większe zagęszczenie kropel, tj. upakowanie elementów, tym lepsze są ich właściwości mechaniczne.
do technologii

Przykłady zastosowań

Palce chwytaka
Materiał: ABS, TPU i armat 21
Wysokość warstwy: 0,2 mm
Czas wytwarzania: ok. 16 h
Cechy szczególne: Ruchomy element funkcyjny w obciążalnym połączeniu twarde-miękkie, wzorowany na palcu człowieka

Szczoteczka do zębów
Materiał: ABS, TPU i armat 21
Wysokość warstwy: 0,2 mm
Czas wytwarzania: ok. 6 h
Cechy szczególne: Ergonomiczne szczoteczki z dwóch komponentów oraz materiału nośnego rozpuszczalnego w ługach

Uszczelki
Materiał: SEBS (Cawiton PR13576)
Wysokość warstwy: 0,2 mm
Czas wytwarzania elementów: ok. 4 h
Cechy szczególne: bardzo miękki, szczelny i odporny na rozrywanie materiał TPE-S o grubości 28 Shore A, odpowiedni również do funkcyjnych mieszków falistych

"Light stick"
Materiał: ABS z CNT (carbon nanotubes)
Wysokość warstwy: 0,21 mm
Czas wytwarzania: ok. 7 min/szt. (przewodnik + warstwa kryjąca)
Cechy szczególne: Kompozyt polimerowy będący przewodnikiem elektrycznym z CNT i wbudowaną diodą LED