Zarządzanie olejem

Uszkodzenia elementów hydraulicznych są przyczyną 70–90 proc. zabrudzeń układu hydraulicznego. Za pomocą systemu zarządzania olejem można zapobiec takim zanieczyszczeniom i na stałe utrzymać sprawność i niezawodność wtryskarek ALLROUNDER.

Zarządzanie olejem nie ogranicza się do użytkownika; rozpoczyna się już podczas produkcji wtryskarki. Dzięki systematycznemu czyszczeniu i zabezpieczaniu elementów można zapobiec zanieczyszczeniom pierwotnym obiegu hydraulicznego. Wszystkie nowe maszyny najpierw uruchamiamy w naszym głównym zakładzie. Stale jest przy tym monitorowana klasa czystości używanego oleju, który jest odsysany ze zbiornika oleju przed przeprowadzeniem wewnątrzzakładowego testu i po jego zakończeniu.

To należy zrobić

  • Zapobiegać zanieczyszczeniom, stosując system zarządzania olejem
  • Stosować wyłącznie oleje hydrauliczne o wymaganej klasie czystości 18 / 15 / 12 (ISO 4406) lub wyższej
  • Unikać stosowania tradycyjnych olejów z beczek – nie mają one wymaganej klasy czystości, co jest przyczyną zanieczyszczenia układu hydraulicznego
  • Prawidłowo przechowywać oleje hydrauliczne i filtrować je przed użyciem
  • Stosować agregaty filtracyjne do dokładnej filtracji podczas wlewania lub uzupełniania oleju hydraulicznego
  • Przed pierwszym włączeniem pomp po wlaniu lub uzupełnieniu oleju należy odgazować go przynajmniej przez godzinę i dobrze odpowietrzyć układ hydrauliczny podczas wolnych ruchów maszyny
  • Regularnie analizować zanieczyszczenie oleju hydraulicznego – wynik badania laboratoryjnego pozwala stwierdzić ewentualne zużycie np. pomp lub uszczelek
  • Olej hydrauliczny należy oczyszczać, stosując bocznikowe agregaty filtracyjne do dokładnej filtracji
  • Przestrzegać terminów wymiany oleju