Równomierne napełnianie formy

Seryjna funkcja SELOGICA polepsza balansowanie

Zwłaszcza przy dynamicznie pracujących maszynach i formach wtryskowych z kilkoma gniazdami są pożądane elastyczne możliwości nastawcze układu sterującego. Celem jest równomierne napełnianie gniazd formy wtryskowej. W tym zakresie układ sterujący SELOGICA oferuje efektywną pomoc poprzez funkcję „Przełączanie przez liniową zmianę”.

Seryjna funkcja zapewnia wyregulowane przejście od ciśnienia wtrysku do ciśnienia dotłaczania. To „łagodne” przełączanie powoduje, że możliwe jest wyrównanie różnych i wahających się ciśnień w pojedynczych gniazdach formy wtryskowej – zarówno przy wolno, jak i stosunkowo szybko zastygających materiałach.

Nasza oferta

  • Seryjna funkcja: „przełączanie przez liniową zmianę” jest możliwe we wszystkich wtryskarkach ALLROUNDER
  • Łagodne przełączanie: regulacja ciśnienia podczas przejścia z ciśnienia wtrysku na ciśnienie dotłaczania aktywnie wpływa na napełnianie formy, nie jest zatem zależna tylko od wstępnie ustawionych ciśnień
  • Łatwe programowanie: konieczne jest jedynie ustawienie zakresu czasowego dla funkcji linowej zmiany jako parametru
  • Niezmieniony czas cyklu: ciśnienie dotłaczania może, w zależności od liniowej zmiany, ulec skróceniu
  • Polepszone balansowanie: wyrównanie niestabilnych ciśnień w poszczególnych gniazdach formy wtryskowej
  • Wysokie bezpieczeństwo narzędzia: możliwość uniknięcia niewystarczającego wypełnienia i przetrysków, a tym samym zredukowania ryzyka uszkodzenia form wtryskowych
  • Równomierne napełnianie formy: wyrównanie różnic wypełnienia w formach wtryskowych z wieloma gniazdami
  • Powtarzalny proces wtrysku: redukcja różnic pod kątem ciężaru elementów w danym cyklu