Program konserwacji

Przejrzystość konserwacji

Nasz układ sterowania wyklucza przypadkowe działania. Układ SELOGICA jest seryjnie wyposażony w łatwy w obsłudze program konserwacji, który niezawodnie monitoruje wyznaczone terminy konserwacji wtryskarki, formy wtryskowej oraz urządzeń peryferyjnych i automatycznie przypomina o niezbędnych czynnościach konserwacyjnych.

Za pomocą układu SELOGICA można wygenerować przejrzysty harmonogram konserwacji dla całej linii produkcyjnej. Wyznaczone terminy wykonania zapisanych czynności konserwacyjnych są stale monitorowane i wyświetlane w odpowiednim czasie. Prawidłowe wykonanie wymaganych czynności konserwacyjnych jest potwierdzane w układzie sterowania.

To należy zrobić

  • Zapisać w postaci tekstowej czynności konserwacyjne oraz okresy międzyobsługowe dotyczące formy wtryskowej i urządzeń peryferyjnych; dane dotyczące maszyny zostały już standardowo zapisane
  • Włączyć funkcję wcześniejszego ostrzegania, aby w odpowiednim czasie uzyskać informacje o wymaganych czynnościach konserwacyjnych
  • Odtwarzać przebieg konserwacji i przedstawiać go podczas audytów i certyfikacji – układ SELOGICA automatycznie dokonuje wpisu w tak zwanym dzienniku konserwacji i przechowuje w pamięci każde potwierdzenie