Pomiar energetyczny

Wymagania wobec pomiarów energetycznych mierników mocy stosowanych we wtryskarkach są odpowiednio wysokie. Na przykład przetwornice częstotliwości, zasilacze impulsowe, mostki prostownicze itd. „okaleczają” przebieg prądu. Mierniki mocy, które wymagają sinusoidalnego przebiegu napięcia i natężenia, przekazują w związku z tym nieprawidłowe wyniki. Takie niebezpieczeństwo występuje przede wszystkim w przypadku niedrogich urządzeń.

To należy zrobić

  • Używać wyłącznie takich watomierzy, które mogą rejestrować i analizować nie tylko sinusoidalne napięcia i prądy
  • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa – przeprowadzanie pomiaru zlecać tylko osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia
  • Pomiar rozpoczynać dopiero po 15 min pracy w trybie automatycznym (bez zmiany parametrów lub zakłóceń)
  • Pomiar przeprowadzać przez przynajmniej 30 min, aby skompensować wahania związane z procesem
  • W przypadku porównywania maszyn zwracać uwagę, aby realizowały ten sam proces (forma wtryskowa, materiał, otoczenie), aby były identycznie podłączone (złącze) i aby pomiar odbywał się zawsze w takim samym zakresie (bez urządzeń peryferyjnych)
  • Jako parametr przyjmować specyficzne zapotrzebowanie na energię, uwzględniając wydajność maszyn
  • Solidne dokształcanie – przygotowywanie kompetentnych pracowników podczas szkoleń w firmie ARBURG