Optymalizacja procesu

Łatwa optymalizacja procesu wtrysku

Najlepsza wtryskarka pracuje tylko tak dobrze, jak dobrze została zaprogramowana. Dotyczy to zarówno jakości wypraski i czasu cyklu, jak i zapotrzebowania na energię. Nasz układ sterowania SELOGICA jest wyposażony w liczne funkcje służące do optymalizacji, nadzorowania i dokumentowania procesu.

Na podstawie schematu blokowego cyklu i zintegrowanego pomiaru energetycznego przeprowadza się szczegółową analizę i przyporządkowuje cykle produkcyjne do zużywanej energii. Zarówno pod względem kosztów produkcji, jak i efektywności energetycznej należy przede wszystkim dążyć do skrócenia czasu cyklu. Trzeba przy tym stale sprawdzać, czy stabilny prawidłowy proces wymaga stosowania wartości maksymalnych. Im większa jest bowiem wartość zaprogramowana, tym większe jest zużycie energii. Jednak stosowanie wartości maksymalnych jest uzasadnione, gdy umożliwiają one wyraźne skrócenie czasu cyklu.

To należy zrobić

 • Nie stosować zbyt małych form wtryskowych w zbyt dużych maszynach
 • Dążyć do skrócenia czasu cyklu, optymalnie wykorzystując maszynę i zwiększając przerób materiału
 • Jeżeli można, stosować ruchy równoległe lub zsynchronizowane, np. uruchamiać wypychacz lub manipulator już podczas ruchu otwierania formy wtryskowej
 • Indywidualnie dopasowywać ruchy równoległe inicjowane w funkcji drogi lub ciśnienia – idealny cykl produkcji bez programów specjalnych
 • Prędkość ruchu formy wtryskowej zwiększać stopniowo – bardzo szybkie ruchy formy wtryskowej są uzasadnione tylko wtedy, gdy umożliwiają efektywne skrócenie czasu cyklu – przede wszystkim w przypadku dużych maszyn
 • Otwierać formę wtryskową tylko w niezbędnym stopniu
 • Programować siłę zamykania i siłę docisku dyszy w zależności od zastosowania – jeżeli można, zmniejszać te siły podczas czasu końcowego chłodzenia
 • Cały czas chłodzenia przeznaczać na dozowanie – maksymalnie zmniejszać prędkość obrotową ślimaka podczas przygotowywania stopu; im większa jest prędkość obrotowa, tym większe zapotrzebowanie na energię i obciążenie materiału
 • Dozowanie przeprowadzać także w czasie chłodzenia za pomocą serwoelektrycznych napędów bezpośrednich
 • Zmniejszać maksymalną temperaturę stopu – oszczędzanie energii grzewczej, szybsze osiąganie temperatury opróżniania formy wtryskowej
 • Wykorzystywać możliwości sterowania jakością i procesem SELOGICA, np. poprzez nadzorowanie wartości ekstremalnych i przebiegów sygnałów
 • Analizować dowolne sygnały, korzystając z indywidualnych wejść alarmów – sterować procesem wtrysku, np. w zależności od podawania granulatu, zasilania sprężonym powietrzem lub wodą oraz elementów układu automatyki
 • Regularnie uczestniczyć w szkoleniach przeprowadzanych przez firmę ARBURG – solidne dokształcanie