Porady

Wiedza fachowa w skrócie

Znajdą tu Państwo krótkie i przejrzyste odpowiedzi na interesujące pytania dotyczące naszych wtryskarek. Zestawiamy tu sukcesywnie najbardziej interesujące tematy z serii TechTalk, opublikowane w naszym czasopiśmie dla klientów firmy ARBURG „today”.

Regulowana siła zwierania

Regulowana siła zwierania

Funkcja „Rozszerzone utrzymywanie siły zwierania” w układzie sterowania SELOGICA umożliwia zaprogramowanie dwóch sił zwierania w fazach wtrysku, docisku i schładzania. Wynikają z tego interesujące pod względem techniki procesowej opcje, takie jak „aktywne oddychanie” lub wspomaganie odpowietrzania formy wtryskowej. więcej...

Operacje częściowe

Operacje częściowe

Użytkownicy skomplikowanych form wtryskowych chcą je obsługiwać w sposób łatwy i bezpieczny. Funkcja: Operacja częściowa w układzie sterowania SELOGICA stanowi praktyczne rozwiązanie techniczne, które daje operatorom wtryskarki pewność, że działają bezbłędnie. Funkcja wpływa także na efektywną pracę. więcej...

Pomiar energetyczny

Pomiar energetyczny

Pomiar energetyczny wtryskarki nie jest łatwy. Aby wyeliminować ewentualne źródła błędów, należy uwzględnić różnorodne czynniki – odpowiednią technikę pomiarową, prawidłowy sposób postępowania, a także systematyczną ocenę oraz interpretację wyników, szczególnie podczas porównań. więcej...

Optymalizacja procesu

Optymalizacja procesu

Najlepsza wtryskarka pracuje tylko tak dobrze, jak dobrze została zaprogramowana. Dotyczy to zarówno jakości wypraski i czasu cyklu, jak i zapotrzebowania na energię. Nasz układ sterowania SELOGICA jest wyposażony w liczne funkcje służące do optymalizacji, nadzorowania i dokumentowania procesu. więcej...

Szybkie przezbrajanie

Szybkie przezbrajanie

W wielu zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych częste przezbrajanie jest na porządku dziennym. Następstwem są przestoje maszyny związane ze stałym zużyciem energii. Możemy Państwu pomóc w skróceniu czasu przezbrajania i w optymalnym przygotowaniu się do realizacji następnego zlecenia podczas aktualnej produkcji. więcej...