Efektywność produkcji

Optymalne wykorzystanie zasobów i redukcja kosztów jednostkowych

Kwestia efektywności produkcji polega na racjonalnym wykorzystaniu zasobów i pełnym wykorzystaniu wszystkich istniejących możliwości. Na tym od dziesięcioleci skupiają się wszystkie nasze działania. Z nami osiągasz maksymalną wydajność produkcji przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych, a dzięki temu wysoką rentowność.

Oprócz czystej technologii maszyn, analizujemy cały łańcuch wartości i uwzględniamy wszystkie czynniki wpływające - od konstrukcji wyrobu, poprzez formy wtryskowe, aż po cyfrowe zarządzanie produkcją w sieci. Dzięki temu można nie tylko wyznaczyć kurs na bezbłędną jakość elementów przy najniższych kosztach jednostkowych, lecz również uzyskać oszczędzającą zasoby produkcję z niskim poziomem emisji CO2 i zrównoważoną „Circular Economy".
arburgGREENworld

Cechy szczególne

  • Wykorzystanie potencjału oszczędności: Skrócenie czasu cyklu, zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zużycia materiału, liczby pracowników, czasu obróbki, etapów produkcji, czasu przestojów i odrzutów.
  • Firma ARBURG jako generalny wykonawca: Maszyna, automatyzacja, urządzenia peryferyjne, układ sterowania i zarządzania danymi – wszystko od jednego producenta
  • Solidne doradztwo: Holistyczne podejście do wysokiego poziomu efektywności produkcji
  • Wykorzystanie potencjału: Mniej energii, materiału, etapów produkcji, przestojów i odrzutów przy szybkich cyklach.
  • Przejrzysta produkcja: Stworzenie podstawy dla cykli materiałów nadających się do recyklingu

Kompleksowe rozważania

Wzornictwo produktu
Obracamy śruby regulacyjne razem z Tobą, aby naprawdę wydajnie produkować. Obejmują one optymalizację geometrii części, oszczędność materiału, wybór właściwego materiału, przetwarzanie recyklatów pochodzących od konsumentów (PCR) i bioplastików lub minimalizację etapów produkcji, np. poprzez połączenie kilku tworzyw sztucznych.
wtrysk wielokomponentowy

Forma wtryskowa
Formy wtryskowe i wtryskarki powinny być dokładnie do siebie dopasowane, aby mogły ze sobą harmonijnie współpracować. Nasi eksperci doradzają klientom na całym świecie. We współpracy z wiodącymi producentami form wtryskowych znaleźć innowacyjne rozwiązania.
doradztwo w zakresie zastosowań

Wtryskarka
Wtryskarka ma duży wpływ na efektywność produkcji i koszty jednostkowe. Oferta produktów o modułowej konstrukcji, oferowanych przez firmę ARBURG, jest bardzo uniwersalna; umożliwia obniżenie kosztów jednostkowych, np. poprzez indywidualne zestawianie różnych koncepcji napędu. Pomożemy Państwu znaleźć najbardziej efektywne rozwiązanie techniczne.
technika

Urządzenia peryferyjne
Aby można było efektywnie produkować, również środowisko musi być odpowiednie. Firma ARBURG jest kompleksowym dostawcą systemów: Oferujemy manipulatory i urządzenia peryferyjne, które są dokładnie dopasowane do wtryskarki i zintegrowane z centralnym układem sterującym maszyny.
manipulatory

Konstrukcja
Naszym priorytetem zawsze jest najbardziej ekonomiczne rozwiązanie – jako partner technologiczny szczegółowo doradzimy Państwu w sprawach wyposażenia technicznego. Dopasujemy koncepcję linii produkcyjnej odpowiednio do Państwa potrzeb. Dzięki temu będą mogli Państwo już w fazie projektowania uwzględnić wszystkie aspekty efektywnej seryjnej produkcji wtryskowej.
wtryskarki

Integracja procesu
ARBURG sama dostarcza kompletną linię produkcyjną, wiedzę techniczną, a także świadczy usługi doradztwa i usługi serwisowe. Udziela również pomocy technicznej przy integracji z procesem wtrysku operacji poprzedzających i następujących po nim. Dzięki automatyzacji i integracji procesu można produkować funkcjonalne elementy i wykorzystywać potencjał oszczędzania.
doradztwo dotyczące linii produkcyjnych

Sterowanie procesem
Sterowanie procesami stanowi również jedną z naszych podstawowych kompetencji. Dzięki naszym układom sterowania SELOGICA i GESTICA można codziennie optymalizować schematy cyklu pracy. Zredukuj zapotrzebowanie na energię i czasy cykli - np. poprzez integrację wszystkich urządzeń peryferyjnych i synchronizację sekwencji ruchu.
porady dotyczące optymalizacji produkcji

Planowanie produkcji
Przepisem na sukces przy ogólnoświatowej konkurencji jest uniwersalna i szybka produkcja o wysokiej jakości, a przy tym ekonomiczna. Cennym narzędziem służącym do tego jest system komputera nadrzędnego ARBURG (ALS). Za pomocą systemu ALS można efektywnie organizować produkcję, minimalizować czas przezbrajania i przestoju, a także optymalnie wykorzystywać zasoby.
system komputera nadrzędnego (ALS)