Członkostwa

Wymiana ekspertów i nawiązywanie kontaktów

Firma ARBURG zabiega o członkostwo w stowarzyszeniach i inicjatywach, które umożliwiają jej działanie w silnych sieciach branżowych. Wyróżniamy się jakością, także w zakresie doboru naszej aktywności. Dzięki zrzeszeniu w organizacjach takich jak Związek Niemieckich Producentów Maszyn i Urządzeń (VDMA) czy Stowarzyszenie Niemieckich Producentów Narzędzi i Form (VDWF) znaleźliśmy silnych partnerów, którzy potrafią reprezentować interesy swoich członków.
Takie członkostwo daje nam ponadto możliwość aktywnego wpływu na to, co dzieje się w branży.

Inicjatywy

Ważne kwestie, jak np. zrównoważony rozwój, wymagają również przedsięwzięć międzybranżowych i wspólnych inicjatyw różnych przedsiębiorstw. Jesteśmy zaangażowani – Wir Sind Da!