Zdecentralizowane szkolenie techników serwisowych

Wysoko wykwalifikowani technicy ARBURG

21.11.2014
Aby zapewnić optymalny serwis klientom na całym świecie, ARBURG będzie kształciła wszystkich techników serwisowych w sposób zdecentralizowany, na jednakowo wysokim poziomie. Jason Ding z oddziału ARBURG Szanghaj jest pierwszym technikiem serwisowym, który ukończył profesjonalny kurs podstawowego kształcenia szkoleniowców.

Kształcenie szkoleniowca
Jason Ding, kierownik serwisu w oddziale ARBURG Szanghaj, jest pierwszym technikiem serwisowym w oddziale, który w siedzibie firmy w Lossburgu ukończył trzymiesięczny kurs podstawowego kształcenia szkoleniowców. Dzięki temu w przyszłości sam będzie mógł kształcić techników serwisowych w Chinach. W trakcie pobytu w Europie poznał on metody i techniki, które będzie mógł zastosować podczas szkolenia własnego zespołu.

Szkolenia na miejscu w języku ojczystym
Jason Ding podkreśla zalety zdecentralizowanego szkolenia: „W Chinach nadal trudno znaleźć odpowiednich pracowników dobrze znających język angielski. Dlatego szkolenie w języku ojczystym umożliwia skuteczniejsze przekazywanie informacji”. Strategia firmy ARBURG dotycząca solidnego kształcenia pracowników jest ukierunkowana także na rozwój kultury przedsiębiorstwa i wzmocnienie poczucia przynależności. Ma to pozytywny wpływ na zaangażowanie pracowników.