ALS – więcej informacji

Szybsze reagowanie na zmiany

10.12.2013
System komputera nadrzędnego ARBURG (ALS) dostarcza użytkownikowi zawsze aktualne informacje o procesach produkcyjnych i umożliwia przechowywanie ich przez długi czas. Nasze nowe moduły dodatkowe umożliwią Państwu spełnienie także specjalnych wymagań, np. obowiązujących w medycynie i przemyśle samochodowym.

Nowe moduły dodatkowe

  • „Web I/O alarms” – umożliwia wysterowanie urządzeń wyjściowych w celu stworzenia centralnego systemu komunikowania o alarmach; jest to idealne rozwiązanie w przypadku nocnych i weekendowych zmian roboczych
  • „Web I/O conditions” – rejestruje podczas produkcji temperaturę otoczenia, ciśnienie i wilgotność powietrza w celu zapewnienia wysokiej jakości produkcji i dokumentowania jej parametrów
  • „Batch” – automatycznie tworzy dokumentację partii wyrobów w dzienniku zleceń

Wszystkie nowe moduły dodatkowe można – tak jak dotychczas – dowolnie zestawiać i w dowolnym czasie montować.
do system komputera nadrzędnego ARBURG (ALS)