Kolejna zbiórka funduszy na projekty dla Ukrainy

Firma ARBURG wspiera potrzebujących pomocy

11.05.2022
Firma ARBURG przekazuje darowizny dla Ukrainy: Aby pomóc poszkodowanym przez wojnę na jak największej liczbie płaszczyzn, członkowie zarządu firmy ARBURG podzielili szczodrą darowiznę w wysokości 400 000 euro między dwie organizacje: "Lekarze bez granic" i SOS Wioski Dziecięce otrzymały po 200 000 euro na działalność humanitarną i pomoc medyczną w ramach wojny na Ukrainie.

Unterstützung Hilfsbedürftiger liegt ARBURG am Herzen
Dla przedsiębiorstwa rodzinnego ARBURG i jego współwłaścicieli najważniejsi są ludzie, a wspieranie potrzebujących pomocy zawsze było bliskie ich sercu. Już w kwietniu rozpoczęto zorganizowaną w całym przedsiębiorstwie zbiórkę funduszy na pomoc dla powiatu Freudenstadt w Ukrainie. W ramach tej zbiorki pracownicy przekazali 50 000 euro, a współwłaściciele zwiększyli tę sumę do 150 000 euro.

SOS Wioski Dziecięce pomaga dzieciom i rodzinom
Projekt "Ukraina: pomoc humanitarna dla dzieci i rodzin" organizacji SOS Wioski Dziecięce rozpoczął się zaraz po wybuchu wojny. Oprócz natychmiastowej pomocy, rodziny dotknięte wojną otrzymują również długoterminowe wsparcie. Działania obejmują transport w bezpieczne rejony, zakwaterowanie w wynajętych lokalach lub w placówkach SOS Wiosek Dziecięcych w sąsiednich krajach, zaopatrzenie w żywność, artykuły higieniczne i koce, a także pomoc medyczną i wsparcie psychosocjalne.

„Lekarze bez granic“: Pomoc medyczna i humanitarna
„Lekarze bez granic“ działają w ponad 70 krajach, aby ratować ludzkie życie. Również w tym przypadku darowizna ma szczególne odniesienie do wojny w Ukrainie. Działania są wielopłaszczyznowe: Oprócz dostarczania środków medycznych i pomocy humanitarnej szkolony jest personel ukraińskich szpitali, ranni są leczeni w mobilnych klinikach lub ewakuowani pociągiem przystosowanym do celów medycznych. Do tego należy jeszcze opieka nad uchodźcami na terenach przygranicznych.