Udana kampania zbiórki funduszy firmy ARBURG

150 000 euro na pomoc dla Ukrainy

02.05.2022
Pod koniec marca współwłaściciele firmy ARBURG wraz z radą zakładową firmy ARBURG zorganizowali zbiórkę funduszy na rzecz uchodźców z Ukrainy. Datki pracowników zostały potrojone przez współwłaścicieli, dzięki czemu ostatecznie udało się zebrać dumną kwotę 150 000 euro. W środę 27 kwietnia 2022 roku czek z darowizną został przekazany zastępcy starosty powiatu Freudenstadt.

Silni razem
Kampania zbiórki funduszy firmy ARBURG na rzecz uchodźców z Ukrainy była intensywnie promowana w całej firmie, między innymi za pośrednictwem filmu wideo zamieszczonego w intranecie przez członkinię zarządu firmy ARBURG, Renate Keinath, która odpowiada za zarządzanie zasobami ludzkimi.
W okresie trzech tygodni pracownicy ofiariowali łącznie około 50 000 euro. Współwłaściciele firmy ARBURG pod koniec kampanii potroili tę znaczną kwotę.

Datki pomagają bezpośrednio
Z przekazanej kwoty w wysokości 150 000 euro skorzysta organizacja Ukraine Aid powiatu Freudenstadt, która wspiera ukraińskich uchodźców w partnerskim powiecie tomaszowskim oraz uchodźców z Ukrainy przyjętych przez powiat Freudenstadt.
Reinhard Geiser, zastępca starosty powiatu Freudenstadt, odebrał symboliczny czek z rąk Renate Keinath i Thomasa Brunnenkanta, przewodniczącego rady zakładowej. W imieniu powiatu podziękował on pracownikom i współwłaścicielom firmy ARBURG.
Korzystnym jest fakt, że istnieje bezpośredni kontakt z powiatem partnerskim w Polsce, do którego każdego dnia przybywa około 20 000 uchodźców, i od miejscowych pomocników można się dowiedzieć, jakie są aktualne potrzeby.