Luka w zabezpieczeniach “Log4j”

Nie dotyczy oprogramowania firmy ARBURG

16.12.2021
Krytyczna luka Zero-Day o nazwie "Log4j" pozwala napastnikowi na uzyskanie dostępu do wykonywania dowolnych poleceń na serwerze. W piątek 10 grudnia 2021 roku niemiecki Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji (BSI) wprowadził w kraju alarm czerwony, najwyższy poziom ostrzegawczy zagrożenia informatycznego.

Zespół projektowy firmy ARBURG dokonał przeglądu oprogramowania typu Mainstream, aktywnie wykorzystywanego we wszystkich naszych produktach na rynku. Możemy potwierdzić, że nasze oprogramowanie nie zawiera tej luki (stan 16 grudnia 2021 roku).