Dni Technologii 2022 przełożone!

Nowy termin: 22 do 25 czerwca 2022 roku

30.11.2021
Bezpieczeństwo przede wszystkim: Dlatego też firma ARBURG przesunęła termin Dni Technologii 2022 z marca na czerwiec. Wyjątkowa impreza branżowa, na którą przyjeżdżają zawsze tysiące gości z całego świata, odbędzie się w dniach od 22 do 25 czerwca 2022 roku w Lossburgu - jako wydarzenie związane z obecnością ze sprawdzoną, odnoszącą sukcesy koncepcją.

Większe bezpieczeństwo latem 2022 roku
„W związku z nieprzewidywalnym obecnie dalszym rozwojem pandemii, uważamy, że z dzisiejszego punktu widzenia wskazane jest, aby nie organizować Dni Technologii w przyszłym roku, jak pierwotnie planowano, od 16 do 19 marca, lecz przełożyć je na 22 do 25 czerwca 2022 roku" – mówi dr. Christoph Schumacher, dyrektor wydziału marketingu w firmie ARBURG. „Podejmując tę decyzję chcemy zapewnić gościom i pracownikom możliwie jak największe bezpieczeństwo w zakresie zdrowia i planowania."