Kwestia klasy

Artykuł eksperta w magazynie „Kunststoffe“

03.11.2021
W magazynie branżowym „Kunststoffe“ i „Kunststoffe international“ (10/2021) wydawnictwa Hanser dowiedzą się Państwo praktycznych szczegółów o zależności prędkości posuwu, objętości wtrysku i czasu napełniania oraz o sposobie w jaki korelują one z wydajnością jednostki wtryskowej.

Ważne czynniki wpływające wyjaśnione w prosty sposób
Dr. Eberhard Duffner, dawniej kierownik wydziału rozwoju ARBURG, wyjaśnia w swoim artykule na podstawie konkretnych przykładów, dlaczego nie powinno się bezwarunkowo polegać na czystych danych z broszury i na podstawie jakich parametrów można ustalić jednostkę wtryskową i maszynę, które pasują do danego zastosowania. Na podstawie prostych zasad, opierając się na objętości wtrysku i czasie napełniania, można obliczyć strumień objętości wtrysku i wybrać pasującą do tego jednostkę wtryskową. Dodatkowo przedstawia on podział między maszynami, które są przeznaczone do trwałej wydajności i tymi do wydajności szczytowej.
Pobierz artykuł branżowy magazynu Kunststoffe (angielska)